Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Lokale ondersteuning

een rampoefening
Het Nationaal Crisiscentrum streeft naar goede samenwerking met het lokale niveau. Deze samenwerking verloopt via de Federale diensten van de gouverneur, die in nauw contact staan met de gemeentelijke noodplanningscoördinatoren. 

Opstellen en actualiseren van een wettelijk kader

Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 geldt als wettelijk kader voor het optreden van burgemeesters en gouverneurs in noodsituaties op hun grondgebied. 

Het NCCN werkte samen met provinciale en gemeentelijke noodplanningscoördinatoren, hulp- en interventiediensten om dit wettelijk kader te actualiseren zodat dit beter overeenkomt met de realiteit op het terrein. 

Opleidingen en expertise

Het NCCN organiseert opleidingen voor lokale besturen (bijvoorbeeld noodplanningscoördinatoren, burgemeesters) en andere partners met een rol in noodplanning of crisisbeheer. Tijdens diverse studiedagen krijgen deelnemers een inleiding in het wettelijk kader, de verschillende structuren binnen noodplanning of een training in de nieuwste inzichten rond crisisbeheer of informatiemanagement. 

Het NCCN deelt ook de nodige contacten met experten, die lokale besturen kunnen bijstaan bij een bepaalde risicoanalyse.

Ondersteuning bij het seveso-risico 

Het NCCN geeft ondersteuning bij het organiseren van seveso-oefeningen. Het NCCN krijgt hiervoor budget vanuit het Sevesofonds

Ondersteuningsteams

Het NCCN staat in voor de opleiding en coördinatie van twee teams, die lokale besturen kunnen ondersteunen in een noodsituatie: