Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Elektriciteit

Lamp die niet werkt en lichtje op de achtergrond
Onze maatschappij is erg afhankelijk van elektriciteit. Een (onvoorziene) elektriciteitspanne kan een impact hebben op je huishouden, maar ook op o.a. industrie, veeteelt en verkeer.

Een elektriciteitspanne kan een menselijke, technologische of natuurlijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Een panne kan plots voorvallen, bijvoorbeeld bij een onderbreking in de bevoorrading, of kan het gevolg zijn van een tekort aan elektriciteit, wanneer de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod.

VOOR

Vermijd verspilling van energie. Zo verminder je ook het risico op stroomschaarste.

 • Schakel onnodige verlichting en apparaten uit.
 • Zet de thermostaat lager.
 • Gebruik toestellen zoals wasmachine en afwasmachine bij voorkeur na 22u.
 • Lees meer tips.

Als er geplande werken zijn of als er is een tekort aan elektriciteit is en het afschakelplan moet geactiveerd worden, dan weet je soms op voorhand dat je een tijdje geen stroom zal hebben. Pas volgende tips toe:

 • Zorg voor voldoende batterij op je gsm-toestel. Voorzie eventueel een volgeladen draagbare oplader.
 • Voorzie eten dat koud kan opgegeten worden en warm water.
 • Hou je diepvriezer goed gesloten. Een stroomonderbreking van 3 à 4u doet je eten niet ontdooien. Je kan er een zak ijsblokjes inleggen ter controle. Als dit ijs niet ontdooid is geweest, dan is je eten niet bedorven.

TIJDENS

 • Trek gevoelige elektrische apparaten uit om schade te vermijden bij een te hoge spanning bij de heropstart.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid.
 • Gebruik bij voorkeur een zaklamp in plaats van kaarsen.
 • Open je koelkast en diepvriezer niet onnodig.
 • Beperk verplaatsingen met de wagen. De verkeerslichten kunnen namelijk verstoord zijn.
 • Lees meer tips.

NA

Heb je een tijdje geen elektriciteit gehad? 

 • Zet elektrische apparaten niet tegelijkertijd aan. Geef het systeem de tijd om zich te stabiliseren.
 • Controleer of het voedsel in je koelkast en diepvries niet bedorven zijn. Bij twijfel gooi je het best weg.
  • Ter controle kan je een zak met ijs in je diepvriezer leggen. Als je merkt dat het ijs gesmolten is en daarna opnieuw bevroren, dan is er een grote kans dat je eten bedorven is.
  • Als de deur van je diepvriezer gesloten bleef, kan het voedsel gedurende 24u tot zelfs 36u bevroren blijven tijdens een stroomonderbreking, afhankelijk van de temperatuur. In dat geval is het veilig om het voedsel nog op te eten.
 • Lees meer tips.

Impact en waarschijnlijkheid

Grootschalige elektriciteitspanne (onvoorziene panne). Impact: gemiddelde impact. Waarschijnlijkheid: mogelijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘grootschalige elektriciteitspanne (onvoorziene panne)’ is de analyse:

 • Impact: gemiddelde impact
 • Waarschijnlijkheid: mogelijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

De FOD Economie houdt toezicht op de bevoorrading van elektriciteit, bijvoorbeeld door prospectieve studies uit te voeren of strategische reserves aan te leggen. 

Er bestaan twee procedures om stroomonderbrekingen te beheren :

 • een procedure bij een tekort aan elektriciteit
 • een procedure bij een plots incident

Op het moment van een stroomonderbreking zijn er verschillende maatregelen om het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit te herstellen, bijvoorbeeld het opvoeren van productiemiddelen of vragen om energieverbruik te verminderen. Alleen wanneer het niet anders kan, zal het afschakelplan automatisch geactiveerd worden.

Afschakelen (of brown-out) is het tijdig stopzetten van de levering van elektriciteit aan bepaalde gebruikers in bepaalde gebieden van het land. Zo blijft het netwerk in stand en kan een algemene black-out, waarbij het hele hoogspanningsnet van ons land of grote delen ervan zonder spanning komen te staan, vermeden worden. Lees meer over het afschakelplan