Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CBRNe-expertisecentrum

Euratech CBRNe actie treinen
Een CBRNe-incident is een incident met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen, eventueel gecombineerd met explosieven. Om dit soort risico's beter te beheren, bestaat er sinds 2018 binnen het Nationaal Crisiscentrum een CBRNe-expertisecentrum. Zij helpen partners bij het operationeel maken van CBRNe-noodplannen, bieden ondersteuning in crisisbeheer, en werken mee aan opleidingen voor interventiediensten.

Het CBRNe-expertisecentrum streeft naar een gemeenschappelijke, multidisciplinaire visie op het CBRNe-risico, binnen alle onderdelen van de risicocyclus en met aandacht voor de integratie van beschermingsmaatregelen (safety) en beveiligingsaspecten (security).  Ze ontwikkelen een geïntegreerde en pluridisciplinaire visie op en aanpak van CBRNe-risico's die gevolgen hebben op nationaal niveau, ongeacht hun oorsprong (civiel/terro/militair).

Experts

Het expertisecentrum brengt experten samen om samenwerking en overleg over het CBRNe-risico mogelijk te maken. Deze experten komen vanuit verschillende partnerdiensten, o.a. FOD Volksgezondheid, Ministerie van Defensie, Federale Politie, Algemene Directie Civiele Veiligheid, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Sciensano. Op basis van expertise of een bepaald project/dossier, kunnen ook experten uit andere diensten uitgenodigd worden. 

Het expertisecentrum verzamelt kennis rond het CBRNe-risico en werkt methodes uit ter voorbereiding op een beter beheer van CBRNe-incidenten. Het centrum streeft naar een samenhang tussen de verschillende monodisciplinaire/multidisciplinaire plannen en een harmonie tussen theorie, strategische aspecten en realiteit op het terrein.

Tot de taken behoren onder andere: 

  • Onderzoek voeren rond CBRNe-risico’s;
  • Procedures opstellen voor het beheer van CBRNe-incidenten.
  • Oefeningen organiseren.
  • Trainingen geven aan hulpdiensten en andere partners.
  • Evaluatiemomenten organiseren van CBRNe-incidenten.
  • Advies geven bij het uitwerken van (nationale) noodplannen, o.a. het nucleair en radiologisch noodplan en het CBRNe-noodplan.
  • Internationale samenwerkingen opzetten met CBRNe-kenniscentra van andere landen en internationale instellingen (EU & NAVO).
  • Deelnemen aan CBRNe-werkgroepen en meetings van de Europese Commissie binnen de RescEU taskforce.

De samenwerkingsprincipes van het expertisecentrum liggen vast in een interministerieel protocolakkoord tussen de Ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie.