Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Organisatie van oefeningen

een terreinoefening
Om procedures en afspraken te kunnen testen, moet je een noodplan regelmatig oefenen.

Overheden en hulpdiensten oefenen minstens 1 keer per jaar multidisciplinair per gemeente of provincie. De verschillende interventiediensten staan in voor het oefenen van hun monodisciplinaire interventieplannen. Ook de bijzondere nood- en interventieplannen voor bijvoorbeeld het sevesorisico of het nucleaire risico worden op regelmatige tijdstippen geoefend.

Er bestaan 3 soorten oefeningen:

  • Tafeloefeningen of tabletop: alle partners die deel uitmaken van een crisiscel zitten rond een tafel. Zij bespreken hoe zij in werkelijkheid zouden optreden.
  • Commandopostoefeningen: verschillende crisiscellen oefenen op hetzelfde moment hetzelfde scenario en moeten met elkaar samenwerken.
  • Terreinoefeningen: een noodsituatie wordt in scène gezet. Alle nodige manschappen en middelen worden ontplooid.

Zo’n oefeningen helpen om (nieuwe) procedures uit te testen, de haalbaarheid te evalueren en alle actoren vertrouwd te maken met hun rol in het crisisbeheer. Noodplanningsoefeningen volgen steeds een vaste methodologie:

  • Omschrijven van de doelstellingen;
  • Uitwerken van een oefenscenario;
  • Evalueren van de oefendoelstellingen;
  • Opstellen van verbeterpunten en deze verwerken in de nood-en interventieplannen.