Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Organisatie in een noodsituatie

Een zone die door de politie is afgezet met een lint
In een noodsituatie spreken we niet van de brandweer, de ziekenwagen of de politie, maar van discipline 1, 2, 3, 4 of 5. Een discipline is een verzameling van opdrachten die door de verschillende diensten kunnen uitgevoerd worden.

In totaal zijn er 5 disciplines.

 • Discipline 1 – hulpverleningsoperaties. De opdrachten van deze discipline zijn o.a.:
  • De noodsituatie beheren.
  • Personen en goederen in veiligheid brengen.
  • Personeel en materiaal opvorderen indien nodig.
 • Discipline 2 - medische, sanitaire en psychosociale dienstverlening. De opdrachten van deze discipline zijn o.a.:
  • De medische keten opstarten.
  • Medische en psychosociale zorg toedienen.
  • Slachtoffers vervoeren.
  • Maatregelen nemen om de volksgezondheid te beschermen.
  • Een onthaalcentrum oprichten voor (familie van) slachtoffers.
 • Discipline 3 – politie van de plaats van de noodsituatie. De opdrachten van deze discipline zijn o.a.:
  • Zorgen voor perimeters zodat hulpdiensten gemakkelijk kunnen af- en aanrijden.
  • De orde van de plaats van de noodsituatie handhaven en herstellen.
  • Overleden personen identificeren.
  • Bijstand verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
 • Discipline 4 – logistieke steun. De opdrachten van deze discipline zijn o.a.:
  • Versterking leveren in personeel of materiaal.
  • Een locatie en de nodige technische middelen voorzien zodat de verschillende disciplines met elkaar kunnen overleggen.
  • Eten en drinken aanleveren voor de hulpdiensten en getroffen personen (bv. slachtoffers, buurtbewoners).
 • Discipline 5 – informatie aan de bevolking. De opdrachten van deze discipline zijn o.a.:
  • Informatie geven over de situatie, de genomen maatregelen en de aanbevelingen voor betrokken personen (bv. evacueren, ramen en deuren sluiten).
  • Een analyse maken van de behoeften en percepties van de bevolking, de media en specifieke doelgroepen.
  • De pers opvangen en informeren.

Aangezien elke discipline een takenpakket omvat, kunnen verschillende opdrachten door verschillende diensten uitgevoerd worden. Zo kan een brandweerman (meestal D1) slachtoffers verzorgen (missie D2), blust Civiele Bescherming (D4) mee branden (D1) en spreekt een politieman (D3) soms de pers of de bevolking toe (D5).