Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veiligheidscel

Vergaderzaal met bureaustoelen
Op ieder niveau vinden er regelmatig veiligheidscellen plaats. Een veiligheidscel is een overleg met alle betrokken partners om actuele onderwerpen en eventuele risico’s te bespreken.

Gemeente of provincie

Een veiligheidscel in een gemeente of provincie bestaat uit:

  • De burgemeester of gouverneur;
  • De noodplanningscoördinator van de gemeente of provincie;
  • Een vertegenwoordiger van elke discipline;
  • Een vertegenwoordiger van de noodcentrale 112 (enkel op provinciaal niveau);
  • Eventueel andere diensten, op basis van een actueel thema, bijvoorbeeld een vertegenwoordiger OCMW, preventie-adviseur van een bedrijf, …

De noodplanningscoördinator stuurt de veiligheidscel aan en maakt steeds een verslag op.

Nationaal niveau        

Op nationaal niveau kan de minister van Binnenlandse Zaken aan het Nationaal Crisiscentrum vragen om een veiligheidscel samen te roepen. Deze veiligheidscel kan bestaan uit:

  • Disciplines op federaal niveau (federale politie, FOD Volksgezondheid, Civiele Veiligheid,...);
  • Federale overheidsdiensten;
  • Regionale crisiscentra;
  • Andere diensten of experts.