Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het NCCN en zijn partners verdedigen democratie tegen desinformatie

computerbugs
Over een jaar, op 9 juni 2024, gaan de Belgische burgers naar de stembus om hun stem uit te brengen voor de Europese, federale en regionale verkiezingen.

2024 wordt ook een heel bijzonder jaar voor de kiezers want op 13 oktober 2024 zullen ze opnieuw moeten stemmen in de provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Voor het eerst in de geschiedenis van ons land zullen alle assemblees in hetzelfde kalenderjaar worden vernieuwd.  

Het is onvermijdelijk dat het item verkiezingsvoorbereidingen ook de vraag van desinformatie oproept.  

Wat is desinformatie?

Desinformatie omvat alle vormen van aantoonbaar valse, foute of misleidende informatie die gecreëerd, verspreid en gepromoot wordt met de intentie om het publiek opzettelijk te bedriegen, schade toe te brengen aan het publieke domein of uit winstbejag.

In het geval van verkiezingen is desinformatie een gevaar voor de democratie omdat het kiezers kan verhinderen een geïnformeerde politieke keuze te maken. Desinformatie heeft altijd bestaan, maar het fenomeen kwam de laatste jaren meer onder de aandacht door de toename van het aantal informatiekanalen en de ontwikkeling van technologieën zoals artificiële intelligentie. Bij verschillende recente verkiezingen in het buitenland is geprobeerd om de uitslag van stembiljetten te beïnvloeden door middel van desinformatie. Voorbeelden hiervan zijn het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

Dergelijke desinformatiecampagnes worden niet van de ene op de andere dag opgezet.  Ze worden in de loop van de tijd ingezet.

Daarom beginnen het NCCN en zijn partners zich al voor te bereiden op elke eventualiteit.  

We houden je op de hoogte van ons werk in dit cruciale dossier, maar laten we beginnen met een paar basispunten: als je informatie leest, politiek of ander nieuws, vergeet dan nooit je bronnen te controleren en benader alles met een kritische geest!