Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationale noodplannen

een rampoefening

Op nationaal niveau bestaat er een algemeen noodplan en verschillende bijzondere noodplannen. 

Algemeen noodplan

Het algemeen noodplan op nationaal niveau ligt vast in het koninklijk besluit van 31 januari 2003. Dit noodplan beschrijft de belangrijkste principes voor de coördinatie en het beheer van een noodsituatie op nationaal niveau. 

Bijzondere nationale noodplannen

Voor sommige bijzondere risico’s zijn er extra afspraken nodig. Dit zijn aanvullingen op of afwijkingen van het algemeen noodplan, die ervoor zorgen dat er beter gereageerd kan worden op dat risico. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bijzonder nationaal noodplan. Enkele voorbeelden: 

Nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

Sinds 1991 heeft België een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen (koninklijk besluit 01/03/2018). Het nucleair noodplan beschrijft onder andere:

  • De missies en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.
  • De algemene organisatie van het crisisbeheer.
  • Noodplannings- en interventiezones.
  • Beschermingsmaatregelen voor mens en milieu.
  • Verschillende fases in het complexe crisisbeheer van een nucleair incident.

Nationaal noodplan over de aanpak van een terroristische gijzelneming of aanslag

Het Nationaal noodplan terrorisme (koninklijk besluit 18/05/2020) wil de coördinatie tijdens een terroristische noodsituatie op een georganiseerde manier laten verlopen. Het noodplan regelt belangrijke aspecten voor crisisbeheer bij een terroristische aanslag, bijvoorbeeld: 

  • Fases van vooralarm en alarm.
  • Organisatie en samenstelling van de crisiscellen.
  • Interactie tussen de cellen en de Nationale Veiligheidsraad.
  • Organisatie van oefeningen. 

Om veiligheidsredenen is de inhoud van het noodplan niet openbaar.

CBRN(e) noodplan terrorisme

Het nationale noodplan (koninklijk besluit 19/06/2018) voor de aanpak van een crimineel incident of een terroristische aanslag met chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia (CBRNe) legt de samenwerking tijdens een CBRNe-incident vast. Om veiligheidsredenen is de inhoud van het noodplan niet openbaar.

Cybernoodplan

Om cybersecurityincidenten- en crisissen op een nationaal niveau te beheren, bestaat er het nationaal cybernoodplan. Hiervoor werkt het NCCN samen met het Centrum voor Cybersecurity België en verschillende andere overheidspartners. Zo kunnen al deze partners op een gecoördineerde manier samenwerken om de belangrijke sectoren van ons land te beschermen tegen cyberaanvallen. Om veiligheidsredenen is de inhoud van het noodplan niet openbaar.

Organisatie van oefeningen 

Het NCCN oefent ieder nationaal noodplan regelmatig.  Er vindt bijvoorbeeld minstens één oefening van het nucleair noodplan per jaar plaats.