Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Seveso

raffinaderij installatie
Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In de buurt van deze gemeente vond op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Na de ontploffing heeft zich toen een dioxinewolk in de omgeving verspreid.

Sevesobedrijven zijn onderverdeeld in hogedrempelondernemingen en lagedrempelondernemingen, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in dat bedrijf aanwezig zijn. De drempel van de onderneming bepaalt de wettelijke verplichtingen die dat bedrijf moet nakomen.

VOOR

TIJDENS

 • Wandel weg van het incident. Je loopt best haaks op de windrichting.
 • Schuil in het dichtstbijzijnde gebouw.
  • Ga naar binnen en blijf binnen. Schuilen is de beste manier om je te beschermen. Blijf binnen tot je bericht krijgt dat het opnieuw veilig is.
  • Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af. Neem bij voorkeur plaats in een centrale ruimte, op het gelijkvloers. Muren en plafonds bieden een betere bescherming dan ramen.
  • Luister naar de aanbevelingen van de overheid. Informeer je over de juiste maatregelen.
 • Gebruik sms of internet om te communiceren. Hou het telefoonnetwerk vrij zodat mensen naar de hulpdiensten kunnen bellen.
 • In sommige gevallen zal je moeten evacueren. Volg de instructies van de hulpdiensten, doe dit niet op eigen initiatief.

NA

 • Een chemisch ongeval kan een toxische impact hebben op bijvoorbeeld groenten uit de tuin of drinkwater. Volg de instructies van de overheid.

Impact en waarschijnlijkheid

Incident in een sevesoinstallatie. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.Industriële milieuverontreiniging. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘incident in een sevesoinstallatie’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Voor het risico ‘industriële milieuverontreiniging’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafieken betekenen.

Wat doen overheden?

Sinds 1982 bestaat er een Europese sevesorichtlijn, om het risico op industriële ongevallen te verkleinen. De Richtlijn heeft een dubbele doelstelling:

 1. ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen vermijden.
 2. de gevolgen van zo’n ongevallen voor mens en milieu beperken.

Deze richtlijn legt preventieve veiligheidsmaatregelen op, o.a..:

 • verplichtingen voor de exploitant van het bedrijf om
  • alle nodige maatregelen te nemen om zware ongevallen te voorkomen of gevolgen te beperken
  • een preventiebeleid op te stellen en uit te voeren
  • een intern noodplan op te stellen en uit te voeren
 • inspectieprogramma's. Per gewest is er een inspectieteam, dat bestaat uit gewestelijke en federale inspecteurs. Zij controleren regelmatig sevesobedrijven tijdens proactieve inspecties en opvolginspecties. 
 • ruimtelijke ordening. Elk sevesobedrijf moet een milieuvergunning krijgen, alvorens de exploitatie kan worden opgestart.
 • informatie aan de bevolking. Op seveso.be kan je alle nodige informatie over het sevesorisico vinden. Iedere vijf jaar is er ook een informatiecampagne. 
 • organisatie van de hulpverlening. De provinciegouverneurs zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Seveso voor hoge drempelinstellingen.

Bij een chemisch ongeval treedt dit bijzonder nood- en interventieplan Seveso in werking.