Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nucleair

Avondzicht op de kerncentrale van Doel
In België zijn er zes nucleaire sites. De bekendste zijn in Doel en Tihange (ENGIE Electrabel). Daarnaast zijn er het SCK CEN en Belgoprocess in Mol-Dessel, het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus en de Joint Research Centre (JRC) in Geel. Er bevinden zich ook twee nucleaire sites nabij onze grenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk). 

De Franse kerncentrales in Graveling en Cattenom bevinden zich op een grotere afstand van de grens. Hierdoor valt België buiten hun noodplanningszones. 

De kans op een ernstig nucleair ongeval is klein, maar niet onbestaande. Bij een nucleair ongeval met een radioactieve lozing, is er een risico voor milieu en mens (inwendige of uitwendige bestraling).

VOOR

TIJDENS

 • Schuilen is de beste manier om je te beschermen.
  • Ga naar binnen en blijf binnen. Ga binnen in het dichtstbijzijnde gebouw. Blijf binnen tot je bericht krijgt dat het opnieuw veilig is.
  • Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af. Neem bij voorkeur plaats in een centrale ruimte, op het gelijkvloers. Muren en plafonds bieden een betere bescherming dan ramen.
  • Luister naar de aanbevelingen van de overheid. Informeer je over de juiste maatregelen via radio, TV, de officiële websites en sociale media.
 • Laat je kinderen op school. Zij volgen dezelfde aanbevelingen. 
 • Moet je evacueren? Luister naar de instructies van de hulpdiensten. Evacueer nooit op eigen initiatief.
 • Wacht op instructies van de overheid om jodiumtabletten in te nemen. Doe dit niet op eigen initiatief.

NA

 • Het is mogelijk dat er nog medisch advies volgt. Luister naar de media en volg de officiële kanalen om alle informatie te krijgen.
 • Een nucleair ongeval kan een impact hebben op drinkwater en voedsel, bijvoorbeeld landbouw, veeteelt of groenten uit de tuin. Volg de instructies van de overheid.

Impact en waarschijnlijkheid

Nucleair ongeval. Impact: catastrofale impact. Waarschijnlijkheid: zeer onwaarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘nucleair ongeval’ is de analyse:

 • Impact: catastrofale impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer onwaarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

In België houdt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) nauw toezicht op de veiligheid van de nucleaire sites. 

 • Voor elke nucleaire installatie bestaan er strenge veiligheidsvoorschriften. Regelmatig vinden er controles en veiligheidsaudits plaats. Het FANC legt de installaties de nodige maatregelen op, tot en met een stilleggen, als deze regels niet worden toegepast.
 • 237 meetstations verspreid over heel België controleren de radioactiviteit in de lucht en in het water van rivieren. Wanneer deze meetstations iets abnormaal opmerken, sturen zij onmiddellijk een alarm uit naar de experten van het FANC.

Sinds 1991 heeft België een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen. Dit noodplan legt o.a. de noodplanningszones voor elke nucleaire site vast. Dit zijn zones waarbinnen de hulpdiensten, gemeenten, gouverneurs en het Nationaal Crisiscentrum zich extra voorbereiden om de inwoners te beschermen. Voor de sites in Doel, Tihange, Mol-Dessel, Borssele en Chooz ligt de zone vast op 20 kilometer rondom. Voor de installatie in Fleurus reikt de zone tot 10 kilometer rondom.

Bij een nucleair ongeval activeert het Nationaal Crisiscentrum het nationaal nucleair en radiologisch noodplan.