Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatie aan de bevolking

Be-Alert, 1771, WPCC, D5, sociale media
Bij een noodsituatie kunnen overheden en hulpdiensten jou verwittigen of informeren via verschillende kanalen, bvb. BE-Alert, radio, tv, website, sociale media, omroepwagens van de politie, …

BE-Alert

Sinds juni 2017 bestaat BE-Alert, een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft via sms, een gesproken bericht of e-mail.

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van geregistreerde adressen. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BE-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren.

Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. 

Iedere eerste donderdag van de maand kunnen steden en gemeenten BE-Alert testen. Iedere eerste donderdag van het trimester doet het Nationaal Crisiscentrum een test van grotere omvang. Deze testmomenten zijn nuttig om de procedures en de technologie te testen.

Alle informatie vind je op www.be-alert.be.

Informatienummer

Om vragen van inwoners op te vangen, kan een gemeente, provincie of het Nationaal Crisiscentrum ook een informatienummer of TIC (telefonisch informatiecentrum) voorzien. Zij kunnen hiervoor een eigen informatienummer beschikbaar stellen of gebruik maken van het nationaal informatienummer in noodsituaties 1771.

Team D5

Als een gemeente, provincie of het Nationaal Crisiscentrum ondersteuning nodig heeft in crisiscommunicatie, kunnen zij beroep doen op Team D5. Dit team bestaat uit een 40-tal Nederlandstalige en Franstalige opgeleide en getrainde communicatiemedewerkers, met een achtergrond in crisiscommunicatie en noodplanning. Het Nationaal Crisiscentrum staat in voor de coördinatie van het team.

Werkproces Crisiscommunicatie

In een noodsituatie is Discipline 5 verantwoordelijk voor de informatie aan de bevolking. Deze discipline gebruikt hiervoor het Werkproces Crisiscommunicatie, (WPCC) een model om de opdrachten van discipline 5 te structureren en de communicatie vorm te geven.