Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overstroming

Straat die onder water staat
Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat beekjes of rivieren buiten hun oevers treden of dat de bodem of de riolering onvoldoende water kunnen opnemen, bijvoorbeeld kanalisering van rivieren, verstoppingen, wegenwerken, droogte of vrieskou. Dit kan leiden tot overstromingen.

VOOR

 • Informeer je over zones die gevoelig zijn voor overstromingen.
 • Houd je goten en greppels schoon en vrij.
 • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes,…
 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes.
 • Voorzie laarzen, emmers en aftrekkers.
 • Bescherm je belangrijke papieren en je waardevolle voorwerpen tegen het water.
 • Zorg ervoor dat je weet waar je de gas en elektriciteit kan afsluiten.  

TIJDENS

 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be of het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone.
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.  
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 
 • Is er iemand mogelijk in levensgevaar? Bel altijd 112.
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Gebruik zandzakken om kleine dammen te maken voor kelderopeningen, buitendeuren, ...
 • Neem tapijten weg en plaats je meubels en waardevolle voorwerpen op een veilige hoogte.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af.
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.

Moet je evacueren?

NA

 • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater. 

Heb je schade ?

 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be of het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.  
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 
 • Heb je geen hulp nodig van de brandweer? Doe beroep op een gekwalificeerde vakman of herstel het zelf (bijvoorbeeld bij een omgevallen boom in de tuin, beschadigd tuinhuis, hagelschade aan je auto).
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen.

Impact en waarschijnlijkheid

Fluviale overstroming. Impact: grote impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.Pluviale overstroming. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Overstroming vanuit de zee. Impact: grote impact. Waarschijnlijkheid: onwaarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie. 

In deze risicobeoordeling zijn er drie soorten overstromingen:

 • Fluviale overstromingen: waterlopen (rivieren, beken, kanalen, ...) treden buiten hun oevers, waardoor grote oppervlakten onder water komen te staan.
 • Pluviale overstromingen: als gevolg van hevige regen kan het water niet meer weglopen. Pluviale overstromingen zetten straten blank en kunnen zelfs modderstromen veroorzaken.
 • Overstromingen vanuit de zee. Dit type overstroming heeft nog een extra impact op het milieu als landbouwgrond en grondwater verzilt geraken.

De verwachting is dat deze risico’s in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

Voor het risico ‘fluviale overstroming’ is de analyse:

 • Impact: grote impact 
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Voor het risico ‘pluviale overstroming’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Voor het risico ‘overstroming vanuit de zee’ is de analyse:

 • Impact: grote impact
 • Waarschijnlijkheid: onwaarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafieken betekenen

Wat doen overheden?

Om overstromingsschade te voorkomen nemen de regionale overheden verschillende preventieve maatregelen, bijvoorbeeld het opleggen van bouwvoorschriften of het voorzien van overstromingsgebieden of aanvullende infrastructuur (sluizen, pompstations, …)

De regionale overheden volgen ook de watertoestand continu op. Op basis van waarnemingen, weersvoorspellingen en drempels, proberen zij het risico op overstroming te voorspellen. Wanneer deze drempels overschreden worden, verwittigen zij de lokale, provinciale en nationale overheden.

Als het stijgende water tot een overstroming leidt, passen lokale en provinciale overheden hun bijzonder nood- en interventieplan voor overstromingen toe.