Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Permanentie 24/7

een straat met een zebrapad - locatie permanentie
De permanentie van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) bestaat uit 60 personen, die 24/7 in ploegen van wacht zijn. Dag en nacht verzamelen, analyseren en verspreiden zij belangrijke informatie naar (politieke) overheden, zodat deze snel en correct kunnen reageren indien nodig.

De permanentie van het NCCN is het nationaal en internationaal contactpunt voor alle meldingen die een impact kunnen hebben op de veiligheid van ons land. 

De permanentie zorgt ook voor de doorstroming van informatie binnen het NCCN en volgt taken van andere diensten op tijdens de nacht en in het weekend, bijvoorbeeld bescherming van personen, …  

Infrastructuur en expertise

Het NCCN biedt haar infrastructuur en expertise aan om incidenten te beheren over de verschillende departementen heen en noodsituaties te coördineren op nationaal niveau.

Zo verzekert het NCCN bijvoorbeeld de permanentie van andere diensten of administraties, zoals de Kanselarij van de Eerste Minister of het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Ze kan ook snel personeel en middelen ter beschikking stellen, om dringende beslissingen voor te bereiden.