Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel verlengd tot half februari

overstromingen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft, na overleg met Waals minister-president Elio Di Rupo, beslist om de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel minstens tot half februari 2022 te verlengen. De focus van de hulpverlening evolueert van herstel naar wederopbouw. Tijdens deze fase blijft de Federale Ondersteuningscel beschikbaar om hulp te bieden aan de Waalse Regering en de lokale besturen. 

“De Federale Ondersteuningscel biedt nog steeds een reële meerwaarde bij de heropbouw van de regio’s die werden getroffen door het noodweer deze zomer. Daarom heb ik beslist haar werkzaamheden met drie maanden te verlengen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Zo stellen we alles in het werk om de lokale besturen, en uiteindelijk de slachtoffers, binnen onze federale bevoegdheden zo goed mogelijk te helpen.”

De cel werd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden opgericht om de coördinatie van de federale hulp op het terrein te bevorderen na de watersnood van deze zomer. Ze tracht zo snel en efficiënt mogelijk een antwoord te bieden op de noden van de slachtoffers, vanuit de bevoegdheden van de federale overheid. 

De Federale Ondersteuningscel boekte de afgelopen maanden al heel wat concrete resultaten. Zo coördineerde Defensie de voedselbedeling, installeerde mobiele douches en droeg bij aan de wederopbouw van beschadigde rivieroevers. De Federale Ondersteuningscel werkte ook samen met de Federale Politie een actieplan uit om de lokale zones te versterken en opslagplaatsen te beveiligen. Op haar verzoek installeerde de Civiele Bescherming containers voor lokale besturen, werden rivieroevers schoongemaakt en werden beschadigde olietanks van particulieren en overheidsdiensten leeggepompt. Daarnaast ruimde De Civiele Bescherming samen met de brandweer puin in scholen en op speelpleinen, en samen kuisten ze ook voetpaden, straten en openbare ruimtes op. De Federale Politie, de Civiele Bescherming, de nationale logistieke hub, Defensie en de hulpverleningszones hebben de afgelopen maanden dus heel wat werk verzet onder leiding van de Federale Ondersteuningscel, en zullen dat de komende maanden blijven doen.

Ondertussen zijn de noden op het terrein geëvolueerd van crisis, over herstel, naar wederopbouw. Die wederopbouwfase - die hoofdzakelijk betrekking heeft op regionale aangelegenheden zoals huisvesting, afvalbeheer, weg- en waterinfrastructuur, energie, ... - wordt geleid door het Commissariat Spécial à la Reconstruction dat door het Waals Gewest is opgericht. De Federale Ondersteuningscel blijft actief om, waar nodig, op vraag van het commissariaat of lokale besturen, hulp te bieden bij bijvoorbeeld opruimingswerken, het verder schoonmaken van rivieroevers, het afvoeren van afval en het bieden van psychosociale hulp aan slachtoffers en hulpverleners. Ook Defensie blijft beschikbaar om te helpen wanneer dat nodig zou zijn.

De federale overheid blijft de Waalse regering en de lokale besturen dus helpen in de opdrachten die hen nog wachten. Ze blijven ondersteunend aanwezig op het terrein en worden minstens tot half februari 2022 verder gecoördineerd door de Federale Ondersteuningscel.