Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wateroverlast in Vlaanderen: het Nationaal Crisiscentrum staat in nauw contact met de betrokken provincies en volgt de situatie op de voet

Velden die onder water staan, met in het midden een weg.
Sinds een week worden de inwoners van de provincie West-Vlaanderen na hevige regenval, onder andere ook in Noord-Frankrijk, geconfronteerd met extreme wateroverlast. Als gevolg kondigde de gouverneur de provinciale fase van het crisisbeheer af. Gisteren kondigde ook de provincie Oost-Vlaanderen het provinciaal noodplan, en dus een provinciale fase, af. Sinds het begin van de hevige regenval volgt het Nationaal Crisiscentrum de situatie op de voet in nauw overleg met al zijn partners. 

Deze donderdagochtend organiseerde het Nationaal Crisiscentrum een coördinatievergadering met de gouverneurs van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en de vertegenwoordigers van de hulpdiensten en de brandweer. Het doel van deze vergadering was om elke partner hetzelfde beeld te geven van de situatie en om voorbereid te zijn op elk mogelijk scenario. Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, zullen verdere coördinatievergaderingen worden georganiseerd.  

Team D5: ondersteuning in crisiscommunicatie 

Team D5 is een team van communicatoren, allemaal getraind in crisiscommunicatie, dat de lokale overheden communicatieondersteuning kan bieden tijdens een noodsituatie. 

Op donderdag 8 november verzocht de provincie West-Vlaanderen de activatie van dit Team D5, gecoördineerd door het Nationaal Crisiscentrum. 

Na deze activatie zijn sommige leden van Team D5 vorige week mee op het terrein gegaan. Tegelijkertijd werkten anderen op afstand om de communicatie van de lokale overheden te ondersteunen die door de wateroverlast zijn getroffen. 

Sindsdien zijn de leden van Team D5 stand-by gebleven om dagelijks ondersteuning te bieden aan de getroffen provincies in crisiscommunicatie. 

NatLogHub: logistieke ondersteuning op het terrein 

Op woensdag 15 november plaatste het Nationaal Crisiscentrum zijn Nationale Logistieke Hub (NatLogHub) in vooralarm. De NatLogHub is een platform dat verschillende partners met een logistieke opdracht zoals Defensie, Civiele Bescherming en Brandweer samenbrengt op nationaal niveau. 

Het doel van dit platform is om de beschikbare menselijke, materiële en technische middelen te coördineren om zo de gemeenten te ondersteunen die problemen ondervinden door de wateroverlast.  

De activatie van dit logistiek platform maakte de installatie van een nieuwe zandzaklijn in West-Vlaanderen mogelijk door de nodige menselijke en technische middelen ter plaatse te brengen in samenwerking met de niet-getroffen Vlaamse hulpverleningszones.