Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hittegolf

Thermometer die een temperatuur van rond de 40 graden aangeeft
Een hittegolf is een periode van minstens vijf opeenvolgende zomerdagen met minstens 25 graden, waarbij drie dagen een temperatuur van minstens 30 graden bereiken (tropische dagen).

De impact van een hittegolf is afhankelijk van de duur en de temperatuur. Wanneer het bijvoorbeeld slecht afkoelt tijdens de nacht, heeft het lichaam meer moeite om te recupereren tussen de warme dagen. Vooral oudere mensen hebben het dan vaak erg lastig.

VOOR

 • Blijf op de hoogte van de weersvoorspelling om te weten wanneer het warm gaat worden, bijvoorbeeld via radio, tv, de website of app van het KMI.
 • Informeer je bij je huisarts naar de risico's voor jouw gezondheid, als je een risicopersoon bent, bijvoorbeeld hartpatiënt, oudere, ...
 • Als je geneesmiddelen neemt, informeer dan bij je arts of apotheker of ze een negatieve invloed kunnen hebben op je gezondheid tijdens een warme periode.
 • Als je personen kent die mogelijk hulp nodig hebben, ga dan even langs om hen te helpen zich voor te bereiden. 

TIJDENS

 • Drink veel (1 l à 1½ l per dag). Wacht niet tot je dorst hebt. Water is beter dan frisdrank.
 • Ga je ergens naartoe en moet je lang op de bus, trein of in de auto zitten? Neem een flesje water mee.
 • Zet een pet of hoed op.
 • Is het echt heel warm buiten? Vermijd de zon en blijf binnen tot het wat koeler is. Als dat niet mogelijk is, blijf dan zoveel mogelijk in de schaduw. Vermijd zware lichamelijke inspanningen of sporten, zeker in het heetst van de dag.
 • Maak je voorhoofd en nek regelmatig nat.
 • Draag lichte kledij, met een lichte kleur.
 • Bescherm je huid tegen de zon: gebruik zonnecrème met een hoge beschermingsfactor.
 • Als je last hebt van krampen, hoge koorts, hoofdpijn of flauwte, bel dan naar je huisarts.
 • Bel onmiddellijk 112 als je lichaamstemperatuur zeer hoog is (40° of hoger).
 • Laat geen mensen of dieren achter in een geparkeerd voertuig.

NA

 • Raadpleeg je huisarts als je je slecht blijft voelen.
 • Blijf voldoende drinken.
 • Rust voldoende. 

Impact en waarschijnlijkheid

Hittegolf. Impact: gemiddelde impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Extreme weersfenomenen zoals een hittegolf doen zich jaarlijks meermaals voor. De verwachting is dat deze risico’s in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘hittegolf’ is de analyse:

 • Impact: gemiddelde impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

De verschillende overheden in België hebben een ozon- en hitteplan. Dit plan bestaat uit 3 fasen:

 • Waakzaamheidsfase: ieder jaar vanaf 15 mei t.e.m. 30 september.
 • Waarschuwingsfase: wanneer de temperatuurdrempel overschreden is.
 • Alarmfase: wanneer:
  • de temperatuurdrempel van de waarschuwingsfase is bereikt;
  • de maximale voorspelde temperatuur van de dag zelf hoger of gelijk is aan 28°C;
  • op minstens 1 meetplaats een te hoge ozonconcentratie is gemeten;
  • er bijkomende maatregelen nodig zijn.

Iedere regionale overheid neemt maatregelen in een waakzaamheids- of waarschuwingsfase, bijvoorbeeld het ondersteunen van professionelen die werken met kwetsbare groepen. Bij de afkondiging van een alarmfase neemt de federale overheid een coördinerende rol op.