Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Preventie­maatregelen: safety & security

persoon met fluovestje en veiligheidshelm
In samenwerking met verschillende sectoren neemt de overheid preventieve maatregelen om risico’s tot een minimum te beperken.

Er zijn twee soorten preventieve maatregelen:

  1. Beschermingsmaatregelen (safety): alle preventieve maatregelen om plaatsen, instellingen of personen te beschermen, bijvoorbeeld normen rond brandveiligheid of voorwaarden voor overstromingsgevoelig bouwen.
  2. Beveiligingsmaatregelen (security): alle preventieve maatregelen om plaatsen, instellingen of personen te beveiligen, bijvoorbeeld dreigingsanalyses.

Controle en toezicht op naleving maatregelen

In de eerste plaats zijn de uitbaters of eigenaars verantwoordelijk voor de veiligheid van hun bedrijf of grondgebied. Ze stellen een intern veiligheidsbeleid op, nemen adequate preventieve maatregelen in functie van de risico's en zien ook toe op de bescherming van hun werknemers en/of de beveiliging van de site.

Verschillende overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor de controle op de naleving van deze preventiemaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsinspectie op het werk.

Voor sectoren die grotere risico’s inhouden zijn er vaak ook specifieke instanties, die instaan voor het toezicht op de veiligheid, bijvoorbeeld het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) of Infrabel en NMBS voor spoorveiligheid.