Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Coördinatie in een federale fase

Mensen die in een vergaderzaal zitten
Wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken een federale fase afkondigt, heeft het Nationaal Crisiscentrum heel wat taken te vervullen.

Verwittigen van partners

Bij een afkondiging van een federale fase, verwittigt het Nationaal Crisiscentrum alle betrokken (inter)nationale en lokale overheden, om de procedures voor crisisbeheer te activeren. Verschillende van deze partners zullen de vraag krijgen om naar het Nationaal Crisiscentrum te komen, om deel uit te maken van één van de crisiscellen.   

Coördinatie van de verschillende cellen

In een federale fase komen verschillende crisiscellen samen: de evaluatiecel, het federaal coördinatiecomité, beleidscel en informatiecel. Het Nationaal Crisiscentrum zit het federaal coördinatiecomité en de informatiecel voor en ondersteunt het crisisbeheer door infrastructuur of personeel beschikbaar te stellen aan de federale regering.  Dit gebeurt allemaal in nauwe samenwerking met de betrokken lokale overheden. 

Enkele taken die het Nationaal Crisiscentrum uitvoert:

  • Toezien op informatiedoorstroming door situatierapporten op te maken, … 
  • Juridisch advies verlenen.
  • Ad hoc risicoanalyses opmaken.
  • Crisiscommunicatie coördineren.
  • Logistieke ondersteuning bieden.

Toezien op herstelmaatregelen na de noodsituatie

Soms is het nodig om een nazorgperiode te voorzien, na de federale fase. Dit is afhankelijk van de gevolgen van de noodsituatie. De federale overheid zal het nazorgbeleid uitwerken, in samenwerking met de betrokken overheden. 

Nazorg kan bestaan uit verschillende soorten maatregelen. Als de federale overheid het nazorgbeleid uitwerkt, voeren de betrokken gouverneurs en burgemeester deze maatregelen op hun grondgebied uit. Als het provinciale niveau het nazorgbeleid uitwerkt, voeren de betrokken burgemeester de maatregelen op hun grondgebied uit.