Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Droogte

Grond die is gebarsten door de droogte
Droogte is een langdurige periode waarbij er veel minder regen valt dan gewoonlijk en er dus een gebrek aan water is. Dit is een fenomeen dat heel plaatselijk kan voorkomen.

VOOR

Wees spaarzaam met je waterverbruik

 • Neem liever een douche dan een bad. 
 • Vang regenwater op.
 • Besproei je tuin zeer beperkt.
 • Gebruik restwater voor je planten
 • Herstel lekken snel

TIJDENS

 • Afhankelijk van de ernst van de droogte kan een minister, gouverneur of burgemeester droogtemaatregelen afkondigen. Informeer je bij de lokale overheden. Voorbeelden van zo'n maatregelen zijn:
  • Verbod op het wassen van je wagen
  • Verbod op het vullen van zwembaden en vijvers
  • Verbod op besproeien van je tuin
  • Verbod op het besproeien voor reiniging van straten, voetpaden, terrassen, daken, gevels,…
 • Beperk je verbruik van water zeker tijdens de piekuren: van 6 uur tot 9 uur ’s ochtends en van 18 uur tot 22 uur ’ s avonds. 
 • Klik op jouw woonzone voor een overzicht van de huidige maatregelen:

NA

 • Blijf goed op je waterverbruik letten. Verspil geen water.

Impact en waarschijnlijkheid

Langdurige droogte. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.Extreme weersfenomenen doen zich jaarlijks meermaals voor. De verwachting is dat deze risico’s in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘langdurige droogte’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

De regionale overheden (Vlaamse droogtecommissie en Waalse Crisiscel Droogte) volgen de droogtetoestand nauwgezet op. Zij maken evaluaties op, waken over de beschikbaarheid van drinkwater en adviseren gouverneurs en ministers over te nemen maatregelen.

Bij een periode van een langdurige droogte kan een minister, gouverneur of burgemeester een droogteoverleg samenroepen en verschillende maatregelen opleggen om het verbruik van (drink)water te beperken, zowel voor privégebruik als voor bedrijven.