Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Geopolitieke risico's

inkomhal van het Europees parlement in Brussel
Geopolitieke risico’s ontstaan wanneer internationale relaties tussen landen wijzigen en eventueel tot spanningen leiden. Zo’n risico’s kunnen opzettelijk of niet-opzettelijk zijn en kunnen een impact hebben op ons land.

De Belgische Nationale Risicoanalyse (BRNA) identificeert vier geopolitieke risico’s voor België:

VOOR

TIJDENS

 • Bescherm jezelf als je naar het buitenland gaat. Bekijk de tips van VSSE en de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Weet dat er op het internet opzettelijk foute informatie verspreid wordt.
  • Kijk steeds op de officiële kanalen van de overheid of erkende media, om er zeker van te zijn dat de informatie betrouwbaar is.  
  • Let op met wat je deelt online. Ben je niet zeker van de auteur van een bericht? Deel het niet.
 • Bescherm je computer en je persoonlijke gegevens. Kijk hiervoor naar de tips op de pagina Cybercriminaliteit

NA

Er zijn geen specifieke aanbevelingen.

Impact en waarschijnlijkheid

Hybrid threats. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Spionage in Belgische vitale infrastructuur door andere staa. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Tekort aan ruwe aardolie of brandstoffen. Impact: grote impact. Waarschijnlijkheid: zeer onwaarschijnlijk.Maatschappelijke gevolgen van (transit)migratie. Impact: zeer kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico  ‘hybride bedreigingen’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Voor het risico 'spionage in een Belgische vitale infrastructuur door een andere staat' is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Voor het risico ‘tekort aan ruwe aardolie of brandstoffen’ is de analyse:

 • Impact: grote impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer onwaarschijnlijk

Voor het risico 'maatschappelijke gevolgen van (transit)migratie' is de analyse:

 • Impact: zeer kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Wat doen overheden?

De Belgische inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden zich bezig met geopolitieke risico’s, elk binnen hun domein. Daarnaast bestaan er verschillende interdepartementale samenwerkingen om onze samenleving weerbaarder te maken tegen deze risico’s en ze actief te bestrijden. 

Een voorbeeld van zo’n interdepartementale samenwerking is een platform rond hybride dreigingen, waarop experten informatie kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken om het probleem in al zijn complexiteit te bestuderen en op een efficiënte en gecoördineerde manier aan te pakken.