Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CBRNe

Mensen in hazmat pak en speciale eenheden van de brandweer die iemand op een brancard dragen
Een CBRNe-incident is een noodsituatie waarbij chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen vrijkomen, eventueel in combinatie met explosieven (om deze stoffen te verspreiden).

Dit kan het gevolg zijn van

 • een ongeval of een onvrijwillige gebeurtenis, bijvoorbeeld een transportincident of een pandemie;
 • een kwaadwillige gebeurtenis, bijvoorbeeld een misdrijf of terroristische aanslag;
 • het gebruik of de aanwezigheid van militaire tuigen, installaties of agentia, en die een multidisciplinair beheer en/of coördinatie op nationaal niveau vereisen. 

Een CBRNe-incident vereist steeds een multidisciplinair beheer en/of een coördinatie op nationaal niveau. Voorbeelden van CBRNe-incidenten zijn: een seveso-ongeval, een epidemie, een nucleair ongeval, … 

VOOR

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is niet altijd duidelijk en kan je soms pas na enkele dagen of weken merken. Denk je dat je in contact kwam met gevaarlijke stoffen? Let hier op:

 • Je merkt onduidelijke dampen, vreemde geuren en smaken op.
 • Je hebt last van je ogen, huid en luchtwegen.
 • Je hebt één van de volgende symptomen: misselijkheid, braken, trillen, zweten, desoriëntatie, ademhalingsproblemen en koorts. Dit zijn ernstige aanwijzingen van besmetting.
 • Andere personen in je omgeving voelen hetzelfde of krijgen symptomen.

TIJDENS

 • Ga weg uit de zone waar de gevaarlijke stoffen vandaan komen. Ga naar een veilige plaats. Bel 112.
 • Kwam je in contact met een verdachte stof?
  • Doe je bovenkledij uit.
  • Gooi je kleren in een vuilniszak en sluit die af.
  • Neem een douche.
 • Volg de aanbevelingen van de overheid of de hulpdiensten ter plaatse.

NA

 • Het materiaal waarmee je in contact kwam zal worden onderzocht. Je krijgt de nodige instructies.
 • Neem contact op met je huisarts.

Impact en waarschijnlijkheid

CBR(N)-aanslag tegen een soft target. Impact: grote impact. Waarschijnlijkheid: mogelijk.Transportsector CBRN-incident. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘CBR(N)-aanslag’ is de analyse:

 • Impact: grote impact
 • Waarschijnlijkheid: mogelijk

Voor het risico ‘Transportsector CBRN-incident’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact 
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Lees hier meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent

Wat doet de overheid?

Sinds 2018 bestaat er binnen het Nationaal Crisiscentrum een CBRNe-expertisecentrum. Zij helpen partners bij het operationeel maken van CBRNe-noodplannen, bieden ondersteuning in crisisbeheer, en werken mee aan opleidingen voor interventiediensten.

Een CBRNe-incident vereist steeds een multidisciplinair beheer en/of een coördinatie op nationaal niveau. Afhankelijk van de aard van het incident, kunnen er verschillende noodplannen in werking treden bij een CBRNe-risico, bijvoorbeeld het nucleair en radiologisch noodplan of het CBRN(e)-noodplan terrorisme.