Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Epidemie

een virusdeeltje
Een epidemie is een ziekte die veel mensen in een korte tijd treft in een bepaald gebied. De griep veroorzaakt elk jaar een epidemie in de wintermaanden.

Een pandemie is een epidemie die veel mensen wereldwijd treft. Dit komt veel minder vaak voor. Het Covid-19-virus is het bekendste en meest recente voorbeeld van een pandemie.

VOOR

 • Was regelmatig je handen. Zo bescherm je je tegen elk contact met de ziekte.
 • Vermijd nauw contact met een ziek persoon.
 • Ga je op reis en is er een epidemie in het land waar je naartoe wil? Raadpleeg de reisadviezen op https://diplomatie.belgium.be/nl/.

TIJDENS

Je bent ziek:

 • Raadpleeg je huisarts als je griepsymptomen hebt.
 • Vermijd om je neus, ogen en mond aan te raken.
 • Bedek je mond en neus met een zakdoek als je moet niezen.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep. Was ze zeker nadat je gehoest of geniesd hebt en nadat je je neus hebt gesnoten.
 • Gebruik papieren zakdoekjes die je kan weggooien in een afgesloten vuilbak.
 • Zet de verwarming niet te hoog.
 • Ga niet naar school, je werk of een openbare plaats zolang je ziek bent.
 • Drink voldoende water (1,5 liter per dag).

Iemand uit je familie/vriendenkring is ziek:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Drink niet uit hetzelfde glas en eet niet uit hetzelfde bord als de zieke persoon.
 • Vermijd nauw contact met de zieke persoon.

 

NA

 • Poets je huis grondig. Zeker de oppervlakken die door meerdere personen aangeraakt worden (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, ...)
 • Was je wasgoed en dat van je gezin op 60°C of meer.

Impact en waarschijnlijkheid

Verspreiding van besmettelijke zieten door globalisering. Impact: zeer kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.Ziekte waarbij geen behandeling beschikbaar is en een beperkte voorraad vaccins. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.Ziekten binnen de zorgsector. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘verspreiding van besmettelijke ziekten door globalisering’ is de analyse:

 • Impact: zeer kleine impact 
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Voor het risico ‘ziekte waarbij geen behandeling beschikbaar is en een beperkte voorraad vaccins’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact 
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Sommige ziekten die opduiken in ons land zijn gelinkt aan de zorgsector zelf. Het zijn infecties die je kan oplopen bij een bezoek aan een ziekenhuis of een andere medische instelling.

Enkele voorbeelden van ziekenhuisinfecties zijn tuberculose, resistente bacteriën en bloedvergiftiging.

Voor het risico ‘ziekten binnen de zorgsector’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafieken betekenen.

Wat doen overheden?

Zorgverleners die een besmettelijke ziekte vaststellen moeten dit steeds melden aan Vivalis (Brussel Hoofdstedelijk Gewest), AVIQ (Waals Gewest en Duitstalige gemeenschap) of Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen).

Bij een bedreiging voor de volksgezondheid bestaat er een protocolakkoord tussen de verschillende gezondheidsautoriteiten. Samen nemen ze maatregelen om het risico zo klein mogelijk te houden. Er bestaan hiervoor drie fasen:

 • Fase 1: de epidemie uit het land houden. Huisartsen en ziekenhuizen staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen.
 • Fase 2: de verspreiding van de epidemie stoppen. Als er iemand symptomen heeft, proberen huisartsen en ziekenhuizen meerdere besmettingen te voorkomen via contactopvolging.
 • Fase 3: de ziekenhuiscapaciteit beheren.
  • De gezondheidsautoriteiten bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.
  • Bij een groot aantal besmettingen kan het Nationaal Crisiscentrum een coördinerende rol opnemen. Op dat moment kan de regering extra maatregelen nemen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan.