Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ozonpiek

zon aan de hemel en enkele wolken
Ozon is een gas dat zich in onze atmosfeer bevindt. We hebben ozon nodig om ons te beschermen tegen de uvc-straling van de zon. Een te hoge ozonconcentratie kan gevolgen hebben voor je gezondheid, bijvoorbeeld moeilijkheden met ademhaling. Tijdens de maanden mei, juni, juli en augustus kunnen er in ons land ozonpieken zijn.

VOOR

Je gedrag

 • Kies voor groenere mobiliteit: openbaar vervoer, fiets, wandelen, carpoolen.
 • Gebruik je auto niet voor korte afstanden.
  • Tracht met de auto minder te verbruiken door minder sportief te rijden.
  • Onderhoud je wagen goed.
  • Isoleer je woning goed.

Je gezondheid

 • Informeer bij je huisarts of een ozonpiek een bijzondere impact kan hebben op jouw gezondheid.
 • Raadpleeg de website http://www.irceline.be/ voor de actuele situatie van de luchtkwaliteit.

TIJDENS

Je gedrag

 • Laat je motor niet draaien als je stilstaat.
 • Tank niet op het warmste uur van de dag.
 • Blijf binnen, daar is de ozonconcentratie het laagst.

Je gezondheid

 • Informeer je en volg de aanbevelingen van de overheid.
 • Beperk je activiteiten buiten tussen 12u en 22u. Dit geldt in het bijzonder voor:
  • Oudere personen
  • Personen met hart- of longziekten
  • Baby’s en kinderen
 • Raadpleeg je huisarts als je ongewone ademhalingsproblemen ondervindt.
 • Ga langs bij mensen uit je omgeving waarvan je weet dat ze problemen kunnen ondervinden door een ozonpiek. 

NA

Er zijn geen specifieke aanbevelingen.

Impact en waarschijnlijkheid

Verslechtering van de luchtkwaliteit op grote schaal. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Extreme weersomstandigheden komen jaarlijks meermaals voor en de verwachting is dat deze door de invloed van de klimaatverandering zich nog sterker en frequenter zullen manifesteren in de toekomst.

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘Verslechtering van de luchtkwaliteit op grote schaal’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent

Wat doen overheden?

De verschillende overheden in België hebben een ozon- en hitteplan. Dit plan bestaat uit 3 fasen:

 • Waakzaamheidsfase: ieder jaar vanaf 15 mei t.e.m. 30 september.
 • Waarschuwingsfase: wanneer de temperatuurdrempel overschreden is.
 • Alarmfase: wanneer:
  • De temperatuurdrempel van de waarschuwingsfase is bereikt;
  • De maximale voorspelde temperatuur van de dag zelf hoger of gelijk is aan 28°C;
  • Er werd op minstens 1 meetplaats een te hoge ozonconcentratie gemeten;
  • De reeds genomen maatregelen moeten worden versterkt.

Iedere regionale overheid neemt maatregelen in een waakzaamheids- of waarschuwingsfase, bijvoorbeeld het ondersteunen van professionelen die werken met kwetsbare groepen. Bij de afkondiging van een alarmfase neemt de federale overheid een coördinerende rol op.