Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wintersmog

luchtfoto met industrie en rook
Smog is een samentrekking van de Engels woorden smoke (rook) en fog (mist). Vroeger betekende smog een combinatie van mist en luchtverontreiniging. Het KMI duidt smog aan als een periode met verhoogde luchtverontreiniging. Mist is daarbij niet noodzakelijk aanwezig.

In de wintermaanden komt smog vooral voor als er een teveel is aan fijnstof en zwaveldioxide. We spreken dan van wintersmog. De vervuiling kan verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid zoals problemen met ademhaling.  

VOOR

Je gedrag:

 • Kies voor groenere mobiliteit: openbaar vervoer, fiets, wandelen, carpoolen.
  • Gebruik je auto niet voor korte afstanden.
  • Tracht met de auto minder te verbruiken door minder sportief te rijden.
  • Onderhoud je wagen goed.
 • Isoleer je woning goed.

Je gezondheid:

 • Informeer je bij je huisarts of een vervuilingspiek een impact heeft op jouw gezondheid.
 • Raadpleeg de website http://www.irceline.be/ voor de actuele situatie van de luchtkwaliteit.

TIJDENS

Je gedrag:

 • Laat de motor niet draaien bij stilstand.
 • Neem bij voorkeur het openbaar vervoer.
 • Zet je verwarming lager.
 • Vermijd de meest vervuilende vormen van verwarming, bijvoorbeeld een open haard.

Je gezondheid:

 • Informeer je en volg de aanbevelingen van de overheid.
 • Beperk je activiteiten buiten. Dit geldt in het bijzonder voor
  • Oudere personen;
  • Personen met hart- of longziekten;
  • Baby’s en kinderen.
 • Raadpleeg je huisarts als je ongewone ademhalingsproblemen ondervindt.
 • Ga langs bij mensen uit je omgeving waarvan je weet dat ze problemen kunnen ondervinden door een vervuilingspiek.

NA

Er zijn geen specifieke aanbevelingen.

Impact en waarschijnlijkheid

Verslechtering van de luchtkwaliteit op grote schaal. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Extreme weersomstandigheden komen jaarlijks meermaals voor en de verwachting is dat deze door de invloed van de klimaatverandering zich nog sterker en frequenter zullen manifesteren in de toekomst.

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘Verslechtering van de luchtkwaliteit op grote schaal’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafiek betekent.

Wat doen overheden?

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) monitort de luchtvervuiling in België. IRCEL stuurt waarschuwingen uit wanneer de drempelwaardes voor smog zijn overschreden. Er zijn verschillende drempels:

 • Informatiedrempel: de bevolking krijgt informatie en tips om zichzelf te beschermen of luchtvervuiling te beperken.
 • Alarmdrempel: er volgen maatregelen om de uitstoot te verkleinen.

Elke regionale overheid neemt mogelijke maatregelen bij een informatie- of alarmfase, bijvoorbeeld een verbod om hout te stoken of een snelheidsverlaging tot 90 km/u. Indien nodig kan een burgemeester nog bijkomende maatregelen afkondigen, in gemeenten waar extra hoge concentraties zijn.