Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ziekte onder dieren

Varken die opkijkt vanuit de stal
Net zoals mensen kunnen ook dieren ziektes oplopen. Denk maar aan de varkenspest of Q-koorts. Dit kan gevaarlijk zijn omdat deze ziektes ook een impact op de menselijke gezondheid kunnen hebben, bijvoorbeeld via besmet vlees of besmette materialen zoals voertuigen of kledij.

VOOR

TIJDENS

  • Volg de maatregelen van de overheid om verdere besmettingen onder dieren te voorkomen, bijvoorbeeld ophokplicht bij vogelgriep.
  • Was je handen na contact met dieren, dierlijk afval of uitwerpselen.

NA

  • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het consumeren van dierlijke producten.

Impact en waarschijnlijkheid

Een besmettelijke ziekte onder opbrengstdieren. Impact: gemiddelde impact. Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk.Een besmettelijke ziekte onder opbrengstdieren met een directe impact op de menselijke gezondheid. Impact: kleine impact. Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk.In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie.

Voor het risico ‘een besmettelijke ziekte onder opbrengstdieren’ is de analyse:

  • Impact: gemiddelde impact
  • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Sommige besmettelijke ziekten onder dieren kunnen ook een impact op mensen hebben, denk maar aan de vogelgriep. Voor het risico ‘een besmettelijke ziekte onder opbrengstdieren met een directe impact op de menselijke gezondheid’ is de analyse:

  • Impact: kleine impact
  • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Lees meer over deze analyse en wat deze grafieken betekenen.

Wat doen overheden?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is verantwoordelijk voor de gezondheid van dieren op het Belgisch grondgebied. Zij nemen verschillende preventieve maatregelen om de verspreiding van ziekten onder dieren te voorkomen, bijvoorbeeld maatregelen rond aangifteplicht of gezondheidscertificaten.

Bij een uitbraak van een ziekte werkt het FAVV samen met een burgemeester, gouverneur of het Nationaal Crisiscentrum om het incident te beheren.