Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Corona 3 jaar later: De impact van een ongeziene gezondheidscrisis

Een coronavirus
Op 11 maart 2020 riep de World Health Organization COVID-19 uit tot de pandemie die nog steeds loopt. Op 12 maart 2020 werd in België de federale fase van het crisisbeheer afgekondigd, vanaf dat moment werd de COVID-19-pandemie op nationaal niveau beheerd.

Twee jaar lang nam de overheid in samenspraak met de regionale en lokale overheden en op advies van experten verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Op 14 maart 2022 werd de federale fase rond Covid-19 beëindigd.


Deze enorme gezondheidscrisis maakte wereldwijd enorm veel slachtoffers, ook in ons land.  Veel mensen kampen nog steeds met gevolgen van de besmetting. De covidperiode was voor iedereen zwaar en ingrijpend met ook gevolgen voor het psychisch welzijn. Net deze week is het ook de week van de zorg. Een gelegenheid om het applaus te herhalen voor wie werkt in de zorgsector en voor iedereen die zich geëngageerd heeft in deze onzekere en moeilijke periode. Het NCCN wil haar medeleven uitdrukken aan de familie en vrienden die een dierbare hebben verloren.  

De pandemie heeft ook een impact gehad op de diensten van het Nationaal Crisiscentrum. 

  • Ter ondersteuning van het operationele crisisbeheer organiseerde de directie CIPRA (Kritieke Infrastructuur & Risicoanalyse), samen met sectorale overheden en exploitanten van kritieke infrastructuren, een monitoring naar het absenteïsme in kritieke infrastructuren en de peiling naar de potentiële impact daarvan op het functioneren van essentiële diensten. Daarnaast werd samen de inlichtingendiensten ook een intensieve monitoring georganiseerd van de informatie-omgeving teneinde desinformatie met betrekking tot het crisisbeheer of de vaccinatie-campagne vroegtijdig te detecteren en hiertoe de info-cel te informeren. Ook de cyber- en telecom- omgeving werden gemonitord, samen met het CCB en BIPT, met oog op het identificeren van potentiële problemen voor o.a. telewerk.
  • De juridische dienst hielp met de omzetting van de beleidsbeslissingen van het Overlegcomité naar KB’s en MB’s. 
  • De communicatiedienst beheerde onder andere het informatienummer, beantwoordde vragen van burgers, nam deel aan de persconferenties en er werd sterk ingezet op inclusieve communicatie in samenwerking met partnerorganisaties. 
  • De dienst noodplanning zorgde ervoor dat de betrokken partners een alomvattende en gemeenschappelijke visie kregen op de situatie. 
  • De nationale logistieke HUB werd ingeschakeld om ondersteuning te bieden aan de ziekenhuizen, de woonzorgcentra en de vaccinatiecentra.
  • De HUB handhaving, belast met het stroomlijnen van de toepassing van de wet tussen de politie en de inspecties en met het centraliseren van de gegevens betreffende de controle en de conformiteit, werd ook uitgebreid ingeschakeld.
  • Ook had de COVID-crisis een voortdurende impact op de internationale coördinatie. De International Crisis Management Cell (ICC) spitste zich toe op de internationale regels, met name via de ontwikkeling van de verklaring op erewoord en de coördinatie van de kleurcodes.

We willen onze medewerkers en alle overheden en diensten van het land bedanken voor de expertise, de middelen, de tijd, de energie, het aanpassingsvermogen en de creativiteit die ze aan de dag hebben gelegd om op deze ongeziene crisis te reageren.