Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Veiligheid van transporten

man van securail bij een voorbij rijdende trein
Het Nationaal Crisiscentrum draagt bij aan de veiligheid van transporten. Dit gebeurt in het kader van de opdrachten van het NCCN om de openbare orde te handhaven en de veiligheidsmaatregelen tegen terroristische dreigingen te coördineren. 

Veiligheid van de spoorwegen

Bij een terroristische dreiging van de Belgische spoorwegen gaat de federale fase van het crisisbeheer in en komt het Federaal Coördinatiecomité samen. 

Zodra het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) een analyse opmaakt van een dreiging of een wijziging in het niveau van een dreiging, neemt het NCCN contact op met het Security Operations Center (SOC) van Securail. SOC verspreidt de informatie naar de verschillende diensten van de NMBS-groep en neemt samen met de spoorwegpolitie de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Bij een spoorwegongeval volgt het NCCN de nationale principes van noodplanning en crisisbeheer

Veiligheid op zee

Het NCCN voert de Europese verordening voor beveiliging van havenfaciliteiten uit. Deze verordening regelt de beveiliging van schepen en havens (ISPS-code: International Ship and Port Facility Security Code).

De verordening bevat voorschriften en aanbevelingen om bepaalde vormen van illegale incidenten te voorkomen. 

Veiligheidsplan

Ondernemingen die eigenaar zijn van een terminal of een laad- en losplaats moeten een beveiligingsplan opstellen, op basis van een risicoanalyse. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer coördineert het NCCN de verbetering van de veiligheid in de havens door veiligheidsplannen op te stellen. 

Nationale autoriteit voor maritieme beveiliging

De Nationale autoriteit voor maritieme beveiliging is verantwoordelijk voor het algemeen veiligheidsbeleid op zee. Daarnaast zijn er ook lokale comités voor de grote havens van België, nl. Antwerpen, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Luik, Oostende, Zeebrugge, de Waterwegen en het Zeekanaal.