Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van vips tijdens internationale evenementen

gang gebouw met internationale vlaggen en iemand die naar buiten loopt
Het NCCN coördineert de vastlegging van de veiligheidsmaatregelen van buitenlandse persoonlijkheden die een bezoek aan ons land brengen, bijvoorbeeld staatshoofden, regeringsleiders en ministers. Omwille van de aanwezigheid van Europese en NAVO-instituten op ons grondgebied en de organisatie van Europese en NAVO-toppen in Brussel, komen dit soort bezoeken regelmatig voor.   

Deze evenementen komen extra in de belangstelling als een prominent staatshoofd deelneemt aan de activiteiten. Denk hierbij aan de aanwezigheid van de Amerikaanse president Joe Biden of het bezoek van de Oekraïense president Zelensky in februari 2023.  

 

Veiligheidsmaatregelen

In het kader van internationale toppen brengt het NCCN alle partners rond de tafel om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. 

LDe voorzorgs- en beschermingsmaatregelen worden bepaald op basis van het statuut van de betrokken personen en een dreigingsanalyse van het OCAD. Na goedkeuring door de Minister van Binnenlandse Zaken, voeren de politiediensten de maatregelen uit en communiceren ze bijvoorbeeld over de impact op de omgeving, zoals bijvoorbeeld het verkeer.  

Er zijn verschillende soorten veiligheidsmaatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: perimeters, patrouilles, escortes en helikoptertoezicht. Over de concreet genomen maatregelen wordt niet gecommuniceerd en dit vanuit veiligheidsoverwegingen.  

 

Cijfers 

Vorig jaar en in 2021 waren er 5 Europese Toppen en 1 NAVO-Top.  

Er waren in 2022 meer dan 1500 bezoeken van vips aan België waarvan meer dan 300 staatshoofden of regeringsleiders. Van die 300 waren er ongeveer 230 in België voor de georganiseerde toppen en ongeveer 70 buiten het kader van EU of NAVO-toppen.  

Meer dan 1000 ministers, staatssecretarissen en stafchefs brachten een bezoek aan België. Daarvan waren er ca. 550 aanwezig voor EU of NAVO raden en ca. 440 buiten de EU of NAVO. 

 

Beheer tijdens het evenement 

Tijdens de top zelf en gedurende de aanwezigheid van de vips op Belgische bodem zijn verschillende cellen van organisaties geactiveerd bijvoorbeeld het Brussels crisiscentrum Safe Brussels, de GOLD Commander (strategisch politioneel beheer) bij PolBru en een coördinatie vanuit de commandopost in de Europese instelling.  

Bij het NCCN komt een beheerscel bijeen die bestaat uit alle betrokken partners. De beheerscel volgt de situatie op en staat paraat om het hoofd te bieden aan ieder incident. De beschermingsmaatregelen kunnen steeds uitgebreid, beperkt of behouden worden naargelang de situatie evolueert. Alle diensten van het NCCN worden betrokken bij de voorbereiding en het beheer van het evenement.  

Lees hier meer informatie over deze missie van het NCCN.