Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Manifestaties en evenementen

rally wagen op een landelijke weg
Jaarlijks volgt het Nationaal Crisiscentrum meer dan 1000 evenementen en manifestaties op, in samenwerking met Belgische en Europese overheden en diensten. Deze evenementen hebben mogelijk gevolgen voor de openbare orde en veiligheid.

Door toezicht te houden kunnen deze evenementen in alle veiligheid doorgaan met respect voor ieders individuele rechten, bijvoorbeeld om te protesteren. 

Europese tops

De Verklaring van Nice bepaalt dat alle vergaderingen van de Europese Raad in Brussel plaatsvinden.

Meerdere keren per jaar is België verantwoordelijk voor de veiligheid van de leden van de Raad, en de leden van verschillende internationale organisaties, maar ook de plaats van de vergadering en de plaats waar ze verblijven. 

Dankzij verschillende voorbereidende vergaderingen, die het NCCN organiseert, en een continue analyse van de dreiging en de aangepaste beschermingsmaatregelen kan de veiligheid van deze Europese tops op een gemeenschappelijke en gecoördineerde manier verzekerd worden. 

Rally's

Rally's zijn sportieve wedstrijden met auto’s op de openbare weg. Deze kunnen alleen doorgaan na een voorafgaande goedkeuring van de burgemeester(s), op basis van een veiligheidsadvies van de rallycommissie

Het NCCN zit de rallycommissie voor. Deze commissie analyseert de veiligheid van deze autowedstrijden in samenwerking met de gouverneurs. Ze is verantwoordelijk om o.a. de Ministers van Binnenlandse Zaken en Wegveiligheid te informeren, inspecties ter plaatse uit te voeren, de veiligheidsvoorzieningen te onderzoeken, … De rallycommisie is de bevoorrechte partner om de veiligheid van deze evenementen te verzekeren.