Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vertalingen

Voor een anderstalig doelpubliek is het nuttig om bepaalde informatie ook in vertaling aan te bieden. 

Taalwetgeving  

Volgens de taalwetgeving kan een overheid enkel in de bestuurstaal communiceren met de eigen inwoners. In een advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht staat echter dat je een vreemde taal mag gebruiken op basis van vier voorwaarden:  

 1. De dienst/instantie maakt geen systematisch gebruik van de vreemde taal, maar slechts ten uitzonderlijke titel of als overgangsmaatregel.  
 2. Het gebruik van de vreemde taal dient een bijzonder doel, zoals het informeren van bepaalde doelgroepen over het bestaan van een welbepaalde dienstverlening.  
 3. De anderstalige boodschap wordt in de eerste plaats ook in het bestuurstaal gesteld en is slechts een vertaling van deze tekst (er wordt dus niet meer of andere informatie gegeven in de vreemde taal dan in de bestuurstaal); bovendien wordt aangegeven dat de anderstalige tekst een vertaling is (door dit te vermelden op het document).  
 4. De anderstalige tekst is bestemd voor een bijzonder doelpubliek. 

Voordelen van meertalige communicatie 

 • Anderstaligen begrijpen de informatie beter. 
 • Het weerspiegelt de ernst van de crisiscommunicatie en het belang van juist communiceren.  
 • Het geeft een gevoel van inclusie en toont aan dat je inspanningen levert. Zo wordt je informatie ook beter onthaald. 

Tips 

 • Breng op voorhand taalgemeenschappen in je gemeente in kaart. Welke talen worden voornamelijk waar gesproken?  
 • Breng de talenkennis in je organisatie in kaart. Zijn er personen die bepaalde talen spreken en kunnen helpen met vertalingen op het moment van een noodsituatie? Let wel op: informatie in een noodsituatie moet correct zijn. Verspreid enkel informatie waarvan je weet dat deze foutloos vertaald is. Neem eventueel contact op met enkele beëdigde vertalers om je bij te staan. Automatische vertaalprogramma’s zijn momenteel nog niet voldoende zuiver om erop te vertrouwen in een noodsituatie.  
 • Bereid enkele standaardzinnen voor in vertaling. Laat deze vertalen door een beëdigd vertaler.  
 • Spreek een duidelijk kader af voor meertalige crisiscommunicatie af binnen je organisatie.  
 • Schrijf je tekst eerst in eenvoudig Nederlands en laat deze daarna pas vertalen. Ook vertaling is het aangenamer om een eenvoudig taalniveau te lezen.  
 • Verspreid de vertaalde informatie steeds samen met de Nederlandstalige versie. Dit kan bijvoorbeeld via een link of QR-code.