Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tekst en beeld

Beelden toevoegen helpt om een tekst toegankelijker te maken. Let wel op: het lezen en begrijpen van beelden, pictogrammen of kaarten moet je aanleren. Dit is dus niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 

Gebruik van beelden of pictogrammen 

Kies voor een beeld dat:  

 • Zo concreet mogelijk is en de boodschap weergeeft zonder context. Overbodige informatie kan tot verwarring leiden. 
 • Eenduidig is. Je beeld mag maar één betekenis of interpretatie hebben.  
 • Eenvoudig is. Gebruik steeds dezelfde afmetingen en kleuren. 
 • Consistent is. Gebruik steeds hetzelfde beeld voor dezelfde situatie. Dit zorgt voor herkenbaarheid.  
 • Herkenbaar is en zoveel mogelijk overeenkomt met de realiteit. Je hebt bijvoorbeeld deuren in vele maten en vormen. Bij het advies ‘sluit deuren’ geef het beeld best een herkenbaar standaardmodel weer. 
 • Kwaliteitsvol is. Zorg ervoor dat jouw beeld leesbaar is via verschillende platformen (laptop, smartphone, …) en het mogelijk is om het te vergroten. 

Let op:  

 • Let op afwijkende elementen. Die kunnen zorgen voor misinterpretatie. Bijvoorbeeld: het gebruik van een man en een vrouw voor ‘1,5 meter afstand houden’ kan geïnterpreteerd worden als mannen moeten enkel afstand houden van vrouwen. 
 • Let op kleuren en kleurcontrast. 
  • Het kleurcontrast moet voldoende groot zijn. 
  • Aan het gebruik van kleuren is vaak een betekenis verbonden (bijvoorbeeld rood = verboden). Wees aandachtig in je kleurgebruik, zeker bij het gebruik van huiskleuren. 
  • Zorg dat de betekenis van je afbeelding duidelijk is, ook voor wie geen kleuren kan onderscheiden. 
  • Bij brochures of folders: zorg ervoor dat je afbeeldingen leesbaar zijn in zwart-wit, als je ze op lage kwaliteit afprint. Veel organisaties printen flyers af voor hun doelpubliek. Het is belangrijk dat je informatie ook in zwart-wit duidelijk is.  
 • Bij gebruik online: voeg steeds een beschrijving aan je afbeelding toe (alt-tekst), zeker als je afbeelding tekst bevat.  
 • Zorg dat je afbeeldingen voldoende representatief zijn voor een diverse bevolking, maar let op voor stereotypen.  
 • Infographics worden vaak verspreid en doorgestuurd via diverse kanalen. Zorg dat je beeld duidelijk afkomstig van een officiële bron. Voeg bijvoorbeeld een logo toe.  
 • Foto’s worden vaak verkozen boven pictogrammen. Een foto is minder cultuurspecifiek en geeft beter de realiteit weer. Foto’s kunnen ook té veel details bevatten en zijn minder leesbaar in zwart-wit. Een realistische tekening of pictogram is dan een betere keuze.  

Tip: maak voor je website en sociale media één vaste afbeelding die je kan gebruiken in verschillende soorten noodsituaties. Hou deze simpel en neutraal, bijvoorbeeld een uitroepteken met het woord ‘let op’ op een neutrale achtergrond.  

Tip: wil je pictogrammen ontwikkelen? Test ze dan eerst uit op een divers doelpubliek.  

Verder lezen 

Wil je meer weten over het gebruik van afbeeldingen? Lees hier meer: