Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Communicatie tijdens een noodsituatie

Startpagina van het ICMS portaal op een laptop
In een noodsituatie ontstaan er verschillende structuren om de situatie te beheren: een Commandopost Operaties op het terrein, een coördinatiecomité in een gemeente, provincie of op het Nationaal Crisiscentrum, … Het is belangrijk dat al deze personen onderling met elkaar in contact staan. Daar bestaan speciale kanalen voor.

Nationaal veiligheidsportaal ICMS

Het nationaal veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System) is een online platform waar alle partners in een noodsituatie toegang toe hebben. Via dit platform kunnen ze snel informatie uitwisselen.

Het platform bevat:

  • Een databank met alle contactgegevens die nuttig zijn in een noodsituatie. Deze gegevens worden minstens 2 keer per jaar nagekeken.
  • Een bibliotheek met noodplannen.
  • Een kalender om oefeningen te plannen.
  • Een bibliotheek met alle wetteksten, gidsen en andere nuttige documentatie.

In een noodsituatie kan men via het platform

  • Een logboek aanmaken, zowel voor alle betrokken partners (multidisciplinaire logboek) als één logboek per discipline.
  • Situationele rapporten opmaken die de situatie op één moment weergeven.
  • Een kaart delen. Op deze kaart kunnen alle belangrijke zones of locaties worden weergegeven (bijvoorbeeld de interventiezones of de plaats van de Commandopost-Operaties).

Astrid

Hulpdiensten en partners staan ook via radiocommunicatie in contact. Daarvoor maken ze gebruik van ASTRID-radiocommunicatie. De capaciteit van het netwerk is berekend op noodsituaties.

Regetel

Regetel staat voor REGEringsTELecommunicatienetwerk. Het REGETEL-netwerk is een alternatief communicatiesysteem van de federale overheid. Zo kunnen overheden steeds met elkaar communiceren, ook bij een storing van het telefonienetwerk.

Er zijn twee netwerken:

  • Een federaal netwerk; Via dit netwerk kunnen o.a. alle federale ministers en hun kabinetschefs, de voorzitters van de directiecomités en de Directeur-generaals van de Federale Overheidsdiensten, de Voorzitters van Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat en de Koninklijke Paleizen met elkaar communiceren.
  • Een crisisnetwerk; Via dit netwerk kunnen o.a. alle provinciale crisiscentra, de permanente eenheden van de Civiele Bescherming, de 112-centrales, de 101-centrales, het Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging (OCAD), de sites en crisiscentra van Fluxys en Eandis, de dispatching van het Rode Kruis, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) met elkaar communiceren.

Team CST

Bij een complexe noodsituatie is het steeds een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle partners over de meest actuele informatie beschikken. Beeldvorming en informatiedoorstroming zijn echter cruciale aspecten in het crisisbeheer.

Om hulpdiensten en overheden bij te staan in het crisisbeheer is een ondersteuningsteam opgericht: het Crisis Support Team (CST). Het Crisis Support Team is een team van vrijwilligers die het crisisbeheer in een crisiscel en/of de Commandopost-Operaties kunnen ondersteunen. Leden van het CST zijn opgeleid om de informatiedoorstroming en de beeldvorming optimaal te ondersteunen.