Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Gebarentaal

België heeft drie officiële gebarentalen: Vlaamse Gebarentaal (VGT), Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB) en Duitse Gebarentaal (DGS). Deze gebarentalen staan los van het gesproken of geschreven Nederlands, Frans of Duits. 

Aandacht voor gebarentaal kan op verschillende manieren:  

  • Zorg voor een samenvattende video in gebarentaal, die toelicht wat er aan de hand is en wat de maatregelen voor de bevolking zijn.  
  • Organiseer je een persconferentie? Zorg voor de aanwezigheid van een tolk.  
  • Open je een informatielijn? Zorg ervoor dat dit telefoonnummer ook bereikbaar is via afstandstolken.  

De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen :  

  • Doof Vlaanderen 
  • CAB Vlaanderen (afstandstolken) 
  • Visual Box 
  • Cosens Coop’ 
  • Relais Signes 

 
Let op: niet alle dove of slechthorende personen zijn gebarentaal voldoende machtig. Bekijk daarom ook welke andere aanpassingen nodig zijn om je communicatie toegankelijk te maken.