Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Leidraad crisiscommunicatie

Journalist en camerman in veld voor grote rookpluim.

Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplanning brengt heel wat verplichtingen mee voor de lokale overheden. Eén ervan is het opstellen van een mono-disciplinair interventieplan per discipline, en dus ook voor discipline 5 – informatie aan de bevolking.

Om de lokale overheden te ondersteunen bij het opstellen van een communicatieplan voor noodsituaties, werd de leidraad crisiscommunicatie  opgesteld. Het reikt theoretische reflecties en praktische actiefiches aan.