Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC)

Werkproces crisiscommunicatie

Discipline 5 is de verzamelnaam voor alle opdrachten voor de communicatie met de bevolking bij een noodsituatie. Deze opdrachten omvatten de analyse, planning en uitvoering van de crisiscommunicatie en worden gerealiseerd door een crisiscommunicatieteam. Dit team bestaat o.a. uit een coördinator, analisten, een strategisch adviseur, redactieverantwoordelijken, telefonisten, woordvoerder,... Discipline 5 is vertegenwoordigd in het coördinatiecomité en op het terrein.

In deze tekst vindt u een duidelijke werkwijze om tijdens crisissituaties snel en adequaat te communiceren. M.a.w. een blauwdruk die zowel de communicatiediscipline (D5) als de communicatieverantwoordelijken bij andere (overheids)bedrijven en organisaties toepassen. Dit werkproces crisiscommunicatie (WPCC) is ontstaan vanuit jarenlange observaties van reële en gesimuleerde crisisinterventies én de evaluatie daarvan. Bovendien ondersteunden we het met een heleboel wetenschappelijke inzichten uit recent proefondervindelijk onderzoek.