Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Leidraad D2-D5: Afstemming en samenwerking

Leidraad D2-D5. Afstemming en samenwerking

Tijdens noodsituaties is een intense afstemming en samenwerking tussen discipline 2 en discipline 5 van cruciaal belang. De oprichting van een informatienummer, het organiseren van een opvangcentrum, communicatie van/over slachtoffers… zijn allemaal aspecten die een goede coördinatie tussen D2 en D5 vereisen.

De Leidraad D2 - D5: Afstemming en samenwerking is een initiatief van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en de FOD Volksgezondheid en heeft tot doelstelling om de samenwerking op de verschillende niveaus, zowel operationeel als beleidsmatig (gemeentelijk, provinciaal en nationaal), tussen D2 en D5 op een transdisciplinaire manier te faciliteren. Volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Het onthaalcentrum
  • Het telefonisch informatienummer
  • De berichtgeving over de getroffenen in de media
  • Communiceren over (dodelijke) slachtoffers
  • Slecht nieuws melden in het kader van noodsituaties
  • Discipline 2 als woordvoerder
  • Communicatie en psychosociale opvolging na de noodsituatie

De praktische checklists per onderwerp maken deze praktische gids tot een bruikbaar instrument tijdens de noodplanning en het crisisbeheer.