Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal Crisiscentrum test BE-Alert op grote schaal

GSM in de hand
Heel Wallonië krijgt op 6 januari SMS van het nummer 1789
Elke eerste donderdag van de maand kunnen overheden het alarmeringssysteem BE-Alert testen. Op donderdag 6 januari zal het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) van deze gelegenheid gebruik maken om het alarmeringssysteem op zeer grote schaal te testen in heel Wallonië.

Test in Wallonië

Het Nationaal Crisiscentrum test op 6 januari 2022 het alarmeringssysteem BE-Alert. Op die dag zal het NCCN een locatiegebaseerde SMS uitsturen naar heel Wallonië. Dit betekent concreet dat iedereen die op het moment van de verzending aanwezig is in Wallonië een SMS zal krijgen van het nummer 1789. Om deze SMS te ontvangen moet men niet ingeschreven zijn op BE-Alert. De personen die ingeschreven zijn maar die zich op het moment van de test niet in Wallonië bevinden zullen ook geen bericht ontvangen. Dit maakt deel uit van de test. In normale omstandigheden ontvangen de ingeschreven personen bij een locatiegebaseerde verzending wel een bericht.  Enkel de actieve toestellen die zich op het moment van de verzending binnen het bereik van een zendmast in Wallonië bevinden zullen een SMS ontvangen.

Wie deze SMS ontvangt moet verder niets doen. Het gaat om een testbericht om de capaciteit en de snelheid van het systeem te testen.

Het alarmeringssysteem BE-Alert kan ingezet worden om de burgers te waarschuwen bij een (dreigende) noodsituatie. Om het systeem zo efficiënt mogelijk in te zetten tijdens een incident is het belangrijk om regelmatig testmomenten te organiseren. De test van 6 januari zal  de grootste test zijn van het alarmeringssysteem die tot nu toe werd uitgevoerd.

Ruimte voor verbetering

Dankzij deze grootschalige testen kunnen we de capaciteit en de snelheid van BE-Alert op de proef stellen en eventuele verbeterpunten opsporen. Tijdens een noodsituatie is het namelijk cruciaal dat de alarmeringsberichten zo snel mogelijk afgeleverd worden. Het Nationaal Crisiscentrum zal na afloop de test grondig evalueren.

Wat met privacy?

De enige gegevens die bij dit type alarmering of testalarmering worden verzameld door de telecomoperatoren, zijn individuele gsm-nummers. Andere gegevens, zoals namen en adresgegevens, worden daarbij niet gedeeld. Het principe is als volgt: aan de hand van een geografisch afgebakende risicozone, gaan de mobiele netwerkoperatoren op vraag van de overheid een sms verzenden naar alle gedetecteerde mobiele toestellen in die zone. Zes maanden na de verzending van het alarmeringsbericht of testbericht wordt de lijst met gsm-nummers, die zich in de afgebakende zone bevonden, automatisch vernietigd

Inschrijven

Ondanks dat het mogelijk is om een SMS te ontvangen op basis van je fysieke aanwezigheid blijft het belangrijk om je in te schrijven op BE-Alert. Op die manier word je verwittigd bij een noodsituatie in de buurt van je woonplaats ook al ben je op dat moment niet thuis. Denk maar aan een elektriciteitspanne, drinkwatervervuiling, je straat die onverwacht afgesloten wordt door een noodsituatie, etc.

Je kan in je online profiel tot wel 5 adressen toevoegen. Zo kan je verwittigd worden bij een noodsituatie in de buurt van je woonplaats, werkplek, het adres van kwetsbare familieleden, etc.

Inschrijven kan gratis op www.be-alert.be