Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Einde federale fase Covid-19

Merci
Gezien de gunstige evolutie van de epidemische omstandigheden, wordt na twee jaar de federale fase rond Covid-19 beëindigd. Twee jaar lang nam de overheid in samenspraak met de regionale en lokale overheden en op advies van experten verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanaf nu nemen de regionale autoriteiten, gouverneurs en lokale besturen het beheer terug over.  

Federale fase in cijfers 

Gedurende de federale fase werden 47 overlegcomités en Nationale Veiligheidsraden georganiseerd. Dit resulteerde in meer dan 47 ministeriële besluiten en 11 Koninklijke besluiten. 

Om de pers en de bevolking goed te informeren over het coronavirus en over de maatregelen organiseerde het Nationaal Crisiscentrum in samenwerking met Sciensano en de FOD Volksgezondheid 203 persconferenties. Van deze persconferenties vonden er 29 online plaats en 174 fysiek, onder begeleiding van een gebarentolk.  

Bovendien werd na elke Nationale Veiligheidsraad of elk overlegcomité een e-mail gestuurd via BE-Alert met een overzicht van de beslissingen. In totaal werden zo meer dan 33 miljoen e-mails verstuurd.  

De bevolking zat door de complexe maatregelen vaak met vragen. De FOD Volksgezondheid opende daarom een informatienummer. In totaal werden meer dan 1,6 miljoen oproepen behandeld.  

Continuïteit 

Het einde van de federale fase betekent niet het einde van de pandemie. In de toekomst blijven hygiëne en ventilatie nog steeds relevant om de verspreiding van virussen in het algemeen te voorkomen. Sciensano zal nog steeds op regelmatige tijdstippen een stand van zaken geven met de cijfers. De website info-coronavirus.be zal nog steeds beschikbaar blijven voor wie vragen heeft net als het gratis informatienummer 0800 14 689.  

Bedankt  

Tenslotte wil het Nationaal Crisiscentrum ook de zorgsector en alle partners bedanken die de afgelopen twee jaar mee aan de frontlinie stonden en de crisis mee hebben geleid.  

Sinds de start van de pandemie zijn reeds meer dan 30.000 personen overleden door COVID-19. Het NCCN wil haar medeleven uitdrukken aan de familie en vrienden die een dierbare hebben verloren.