Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

31/01/2003 - Koninklijk besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen