Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

5/12/2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning