Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

19/04/2005 - Ministerieel besluit tot vaststelling van het « Rampenplan Noordzee »

Enkele scheepsrampen in het watergebied van de Belgische Staat en in volle zee, hebben de diverse betrokken overheidsinstanties alert gemaakt voor eventuele nieuwe rampen waarbij :

  • vaartuigen met hun lading verloren kunnen gaan en passagiers en bemanning het slachtoffer kunnen zijn;
  • het scheepvaartverkeer en de maritieme toegang tot de havens ernstig kan worden gehinderd;
  • milieuproblemen kunnen ontstaan.

Dit rampenplan beschrijft de organisatie van de hulpverlening en de coördinatie van de operaties bij rampsituaties of ernstige ongevallen in het watergebied. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk :

  • de beschikbare hulpmiddelen ter plaatse te brengen, met behulp van een alarmeringsketen. Dit vereist een permanent operationeel zijn;
  • een coördinatie tot stand te brengen tussen de instanties die aan de hulpverlening deelnemen. Dit vergt een eenheid van bevel.

 

De Gouverneur is verantwoordelijk voor de globale coördinatie van alle interventies (in het bijzonder de interacties tussen land en zee).