Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kies een woordvoerder

Mensen die een microfoon voor iemand houden en camera's in de achtergrond
Je kan ervoor kiezen om een woordvoerder of vertrouwenspersoon aan te duiden die jou vertegenwoordigt bij de media. Deze persoon zal het enige contactpunt zijn voor de pers. Afhankelijk van de situatie kan dit om een vriend gaan, een familielid, een kennis of een professional.  

Een woordvoerder kiezen heeft voordelen, maar ook enkele nadelen. Neem de tijd om hier rustig over na te denken.  

  Argumenten om wel een woordvoerder aan te duiden

  • Het geeft je voldoende ademruimte en brengt sereniteit mee. 
  • Een woordvoerder kan een neutrale visie hebben op de gebeurtenissen en kan helpen om de juiste beslissingen te nemen.  
  • De woordvoerder kan de informatie centraliseren en voor duidelijke informatie zorgen. Zo vermijd je tegenstrijdigheden.  
  • Door een woordvoerder aan te duiden heb je controle over wie het woord voert en waar dit plaatsvindt.  
  • Een woordvoerder kan de afspraken met de pers vergemakkelijken en ze laten nalezen.  

  Argumenten om geen woordvoerder aan te duiden

  • Het is moeilijk om een persoon te vinden waar je volledig deze opdracht aan toevertrouwt.  
  • Er zijn maar weinig mensen die deze opdracht op zich wil nemen.  

  Hoe kies je een woordvoerder?  

  • Kies een persoon die je vertrouwt (een familielid, een vriend, je burgemeester, de schooldirecteur, een advocaat,…).  
  • Vraag eventueel hulp aan slachtofferhulp of een andere organisatie. 
  • Laat je familie en vrienden snel weten wie je woordvoerder is. Maak duidelijk dat elke communicatie over jou via jou woordvoerder gaat.  

  “Als ik iemand een stukje raad zou willen geven, dan is het zeker dat: schakel iemand uit je kennissenkring in die contactpersoon wil zijn voor de media. Iemand die minder emotioneel betrokken is bij het drama. Als zoiets gebeurt, beland je in een emotionele draaikolk. Met journalisten praten, vraagt ontzettend veel beheersing en sterkte. En die heb je in de eerste plaats voor je gezin en je familie nodig. Die zijn veel belangrijker.” 

  Guy Storm, papa van Vicky. 
  Zij overleed bij de instorting van haar appartementsgebouw na een gaslek.