Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alles wat je moet weten over ETIAS

image voyageur dans aéroport

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) is een verordening die in 2018 is aangenomen door de Europese Raad en die in 2025 van kracht wordt. Vanaf die datum moeten onderdanen van 60 derde landen die vrijgesteld zijn van visumplicht (de lijst is hier te vinden) een voorafgaande toestemming aanvragen voordat ze naar 30 Europese landen reizen (de landen van het Schengengebied plus Cyprus, Bulgarije en Roemenië).   

Het zal een eenvoudige procedure zijn waarbij een online vragenlijst van slechts enkele minuten moet worden ingevuld. De vragenlijst wordt vervolgens vergeleken met Europese databanken en informatielijsten om reizigers te identificeren die een probleem vormen voor de veiligheid van de betrokken Europese landen. Naast deze doelstelling om de veiligheid van onze Europese ruimte te versterken, zal ETIAS grenscontroles vergemakkelijken.   

Dit is een belangrijke innovatie op Europees niveau, maar niet op internationaal niveau: het ETIAS-systeem is bijvoorbeeld vergelijkbaar met het ESTA-systeem in de Verenigde Staten.   

Deze aanvraag voor een reistoestemming kost 7 euro, behalve voor personen jonger dan 18 en ouder dan 70 jaar. Dezelfde ETIAS- toelating kan voor meerdere reizen worden gebruikt: ze blijft 3 jaar geldig of tot de vervaldatum van het paspoort op basis waarvan ze is afgegeven.    

Bepaalde burgers van de betrokken staten hoeven geen ETIAS-toelating te hebben. Je kan de uitzonderingen op deze pagina raadplegen. 

!! Let op: op internet zijn veel onofficiële ETIAS-websites te vinden. Dit is het enige adres waar je gegarandeerd alle juiste informatie over dit systeem vindt.  

!! Er circuleert ook veel "fake news" over ETIAS. We hebben ze uitgelicht in dit artikel. Als je twijfelt, kan je ook de FAQ op de officiële website raadplegen.