Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

ETIAS: pas op voor fake news

visuel fact et fake

De afgelopen maanden is er in veel landen onjuiste informatie over ETIAS verspreid. Deze informatie is afkomstig van websites die er legitiem uitzien, maar niet de officiële ETIAS-website zijn. Het enige correcte adres voor informatie is https://travel-europe.europa.eu/etias_en.    

Met de veelheid aan informatie op het net, is het soms moeilijk om waarheid van geruchten te onderscheiden. Je hebt waarschijnlijk terechte vragen over deze nieuwe Europese wetgeving, die in 2025 van kracht wordt.   

Daarom hebben we hieronder een aantal van de meest voorkomende misinformatie verzameld.   

  • ETIAS is een nieuw type visum.   

Dat is het niet. Het is een eenvoudige reistoestemming die in een paar minuten online kan worden verkregen. Het doel van ETIAS is om grenscontroles te vergemakkelijken door preventief mensen te identificeren die een risico kunnen vormen in het Schengengebied.   

  • Landen waarop ETIAS van toepassing is  

ETIAS zal verplicht zijn voor de 60 landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor toegang tot het Schengengebied voor korte verblijven, en zal van toepassing zijn in 30 landen (de 27 Schengenlanden, Cyprus, Bulgarije en Roemenië). De lijst met landen is hier te vinden.   

  • De kosten van ETIAS  

Een ETIAS-aanvraag kost 7 euro, behalve voor personen jonger dan 18 en ouder dan 70. Voor deze personen gelden dezelfde kosten als voor personen in het buitenland. Voor deze mensen geldt dezelfde verplichting om een ETIAS te hebben, maar voor hen is de procedure gratis.   

  • Geldigheidsduur van ETIAS  

Een ETIAS is drie jaar geldig OF tot de vervaldatum van het paspoort waarmee de aanvraag is ingediend, afhankelijk van wat eerst komt. Wanneer de vervaldatum nadert, ontvangt de ETIAS-houder een bericht waarin hij wordt uitgenodigd zijn aanvraag indien gewenst te verlengen.   

  • Als ETIAS van kracht wordt, kunnen mensen die niet gevaccineerd zijn tegen Covid-19 niet meer naar Europa reizen.   

Dit is niet waar. Het ETIAS-aanvraagformulier bevat geen medische gegevens. Aanvragers hoeven ook geen biometrische gegevens te geven. De vragen op het formulier gaan over identiteitsgegevens, identiteitsbewijs, beroep, reden van reizen en criminele en justitiële antecedenten, en over reizen naar conflictgebieden.   

  • Als mijn ETIAS-aanvraag wordt afgewezen, kan ik wel een visum aanvragen.   

Nee: dit zijn twee totaal verschillende systemen die van toepassing zijn op onderdanen van verschillende landen en volgens verschillende criteria. Het ene vervangt het andere dus niet.   

  • Als ik een ETIAS heb, zal ik automatisch de grens kunnen oversteken.   

Dat is niet het geval: de grenscontroles blijven bestaan en weigering van de toegang tot het Schengengebied blijft nog mogelijk.  Maar het hebben van een ETIAS zal de grensprocedure vergemakkelijken.    

Als ons artikel je vragen niet beantwoordt, raadpleeg dan de FAQ op de officiële ETIAS-website