Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Risico's identificeren

veiligheidsadviseurs in een industriële ruimte
Iedere gemeente en provincie brengt de risico’s op zijn grondgebied in kaart. Op basis van deze analyse nemen ze aangepaste maatregelen, leggen ze veiligheidsnormen op of werken ze noodplannen uit.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Om risico’s te identificeren proberen experts een antwoord te bieden op volgende vragen

  1. Welke risico’s zijn er op ons grondgebied? Welke risico’s krijgen prioriteit?
  2. Wat is de kans dat een risico zich voordoet? Wat is de impact per risico? Hoe verhouden de verschillende risico’s zich tot elkaar?
  3. Hoe kunnen we deze risico’s beter beheren? Welke maatregelen, normen of noodplannen bestaan reeds ? Welke bijkomende maatregelen, normen of noodplannen hebben we nodig?

Wat zijn de risico’s in België?

Sinds 2018 coördineert het Nationaal Crisiscentrum de identificatie van risico’s op nationaal niveau.

Het doel van deze nationale risicoanalyse is om op een gestructureerde en wetenschappelijk correcte manier de grootste risico's waaraan België blootgesteld kan worden te identificeren en te evalueren.