Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationale risicoanalyse: België identificeert en analyseert nieuwe maatschappelijke risico’s

landweg met donkere wolken boven. Nakende storm
In 2023 zette België een belangrijke stap vooruit in zijn voorbereiding op risico’s. Dit deed het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan de hand van een nieuwe iteratie van de nationale risicoanalyse of de Belgian National Risk Assessment (BNRA). Hiervoor werden meer dan 250 experten uit verschillende disciplines en organisaties benaderd om meer dan 100 risico’s te analyseren. 

Belgian National Risk Assessment

De BNRA is een essentieel onderdeel van de voorbereiding op risico’s in België en biedt een solide basis voor nationaal risicobeheer en voor maatregelen ter bescherming van de bevolking. In samenwerking met de belangrijkste partners zet het Nationaal Crisiscentrum zich in om de risico's waaraan het land is blootgesteld te identificeren en te evalueren.

Uiteindelijk werden ruim 100 risico’s geëvalueerd door ongeveer 250 experts uit meer dan 100 verschillende organisaties. Bovendien werden 70 risico's verder geanalyseerd in overleg met de experts.

De risico’s die onderzocht werden in de BNRA 2023-2026 zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: man-made risico’s, natuurlijke risico’s, gezondheidsrisico’s, klimaatgerelateerde risico’s, cyberrisico’s, digitale risico’s, economische risico’s, opkomende risico’s en risico’s verbonden aan vitale diensten. Deze allesomvattende aanpak is bedoeld om een globaal beeld te geven van potentiële bedreigingen en om beleidsmakers de nodige kennis te geven bij het ontwikkelen van strategieën voor risicobeheer.

Nieuwe methodologie

Een van de belangrijkste verbeteringen van deze iteratie was de ontwikkeling van een geheel nieuwe methodologie, die gepaard ging met de ontwikkeling van een webapplicatie. Dit technologische platform vereenvoudigde het verzamelen en verwerken van de bijdragen van de experts.

In gevallen waarbij experts van mening verschilden, vanwege verschillende meningen, achtergrond en expertise, werden overlegmomenten georganiseerd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de beoordelingen te waarborgen. Deze consensusvergaderingen hebben vervolgens geleid tot een duidelijke risicobeoordeling.

Europees kader

In overeenstemming met de Europese normen is eind 2023 een uitgebreid verslag ingediend bij de Europese Commissie. Dit Europese rapport bevat een gedetailleerde analyse van de belangrijkste geïdentificeerde risico's en de maatregelen ter preventie en voorbereiding om deze risico's het hoofd te bieden.

België positioneert zich als een belangrijke speler in de Europese veiligheid en weerbaarheid door de kennis en capaciteiten om met risico’s om te gaan, te bundelen.