Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.

man en vrouw die straat ruimen na overstroming
Wist u dat u zelf de gevolgen van uw persoonlijke situatie kan beperken indien u voorbereid bent? De overheden en de hulpdiensten stellen alles in het werk om een noodsituatie zo snel mogelijk te beheren. In sommige noodsituaties kan het een tijd duren alvorens de hulpdiensten iedereen kunnen helpen. Maar u kan zelf uw steentje bijdragen!

Goed geïnformeerde burgers zijn beter in staat om gepast gedrag te stellen. Zo kan u snel reageren op de eerste, meest cruciale momenten.

We zijn ons vaak niet bewust van de risico’s rondom ons, of het nu om kleine of grote huishoudelijke of technologische, natuurlijke, gezondheids- of veiligheidsrisico’s gaat. Spijtig genoeg leidt dit gebrek aan bewustzijn en kennis over risico's soms tot bijkomende problemen in het reeds complexe beheer van een noodsituatie: paniek bij de bevolking en massabewegingen, onverantwoordelijk gedrag bij bepaalde inwoners, ramptoerisme, spontane en ongecontroleerde evacuatie, ...

Daarom is het van belang om de goede reflexen ten opzichte van noodsituaties aan te moedigen. Zelfredzaamheid en solidariteit onder burgers vormen de leidraad in crisissituaties.

Risico-educatie en zelfredzaamheid

De officiële term die je eigen verantwoordelijkheid en goed gedrag bij risico’s en noodsituaties definieert is zelfredzaamheid. Als overheid proberen we je de juiste tools aan te reiken om je zelfredzaamheid te verhogen.

Kennis van risico's is natuurlijk persoonlijk: het is afhankelijk van leeftijd, omgeving en de ervaringen die iemand heeft. Toch is mogelijk om je eigen weerbaarheid te ontwikkelen door op zoek te gaan naar informatie met betrekking tot risico’s. Goed geïnformeerde burgers zullen sneller de juiste reflexen aannemen.

In 2009 ondernam het Crisiscentrum al stappen om in België een risicocultuur tot stand te brengen. Dankzij een nauwe samenwerking met verschillende partners werd in 2014 een portaalsite over risico’s gelanceerd, voor elke burger of organisatie die zijn/haar eigen weerbaarheid wil vergroten: risico-info.be

Risico-info.be

Met Risico-info.be willen we iedereen informeren over de risico's rondom hem/haar, over de eventuele impact van noodsituaties en het belang om hierop voorbereid te zijn, en over de correcte reflexen om snel en adequaat te reageren.

In dat opzicht voert het Nationonale Crisiscentrum (NCCN) ook sensibiliseringsacties op bijzondere risico’s of op goede reflexen bij alle noodsituaties (bvb: inschrijving op be-alert).

In het kader van de grootschalige campagne Risico-Info lanceerde het NCCN in 2019 een boeiend educatief project gericht op leerlingen van het basisonderwijs: Be-ready

Wat zijn de risico's in België ?

In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een grootschalige risicobeoordeling voor België voor de periode 2018-2023. Met deze Belgian National Risk Assesment 2018-2023 wil het NCCN de grootste risico's waaraan België blootgesteld kan worden identificeren en evalueren op een gestructureerde en wetenschappelijk correcte manier. 

Voor deze risicobeoordeling maakten experts een analyse van de waarschijnlijkheid en impact van diverse risicoscenario's die zich de komende vijf jaar in België kunnen voordoen. De scenario's werden opgedeeld in vier thema's: natuurlijke risico's, techno-economische risico's, gezondheidsrisico's en man-made risico's (risico's veroorzaakt door een menselijk handelen en met kwaadwillig intentie).

Belgian National Risk Assesment 2018-2023

Meer info over risico's en risico-info op: