Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese crisiscentra delen hun eerste ervaringen rond de Oekraïnecrisis

4 mensen rond tafel zijn virtueel aan het vergaderen. Computerschermen en banner van de instelling.
De directeur-generaal van het Belgische nationaal crisiscentrum Bart Raeymaekers bracht op 29/03 het netwerk van directeurs-generaal van Europese crisiscentra virtueel samen om hun eerste ervaringen te delen rond de crisis in Oekraïne. 

Wie nam deel?

 • 23 Europese landen,
 • het Franse Voorzitterschap,
 • het Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen van de Raad van de Europese Unie

Wat werd er besproken?

 • de nieuwe uitdagingen,
 • de goede praktijken,
 • de eerste te trekken lessen uit deze crisis,
 • een speciale aandacht ging naar cyberveiligheid en desinformatie.

De samenwerking tussen de EU en nationale crisisstructuren. 

Het crisismechanisme Integrated Political Crisis Response (IPCR) van de  Europese Raad is opnieuw geactiveerd vanwege de Oekraïne crisis.  De directeurs-generaal werken samen aan de versterking van dit mechanisme om de Europese weerbaarheid te verhogen.

Crises worden steeds complexer en grensoverschrijdend van aard zoals ervaren met de pandemie.  Een goede multidisciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking is dan ook belangrijk. 

De eerste fasen van crises zijn vaak chaotisch.  Het DG Netwerk en de uitwisseling van geleerde lessen blijken nuttig om de crisisparaatheid te verhogen. 

De rol van het secretariaat-generaal Benelux

Het slotwoord kwam van de secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser. Hij benadrukt de continue ondersteuning van het Benelux-secretariaat in het bijeenbrengen en ondersteunen van het DG Netwerk. 

Wat zijn de conclusies?

Verschillende landen blijken met gelijke problemen geconfronteerd bij de opvang en integratie van mensen die vluchten uit hun land.

Het netwerk wil blijven inzetten op:

 • een goede coördinatie met onder andere NGO’s en privé-initiatieven. 
 • een goede en open communicatie met de bevolking 
 • het van elkaar leren om de dialoog te versterken met mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht.  

Wat zijn de verdere plannen?

Op 28 april komen de Europese directeurs-generaal samen in Brussel om de crisissituatie in Oekraïne verder op te volgen.  Het netwerk zal hun samenwerking versterken en de banden met de Europese structuren verdiepen.

Context – wat is het DG Netwerk?

Het DG Netwerk werd opgericht op initiatief van directeur-generaal Bart Raeymaekers van het Belgische Nationaal Crisiscentrum.  Het biedt de landen een platform voor de uitwisseling van kennis maar ook een sterke link met Europese structuren. 

Het Netwerk heeft tot doel:

 • de coördinatie tussen de nationale autoriteiten inzake crisisbeheer te ontwikkelen, 
 • wederzijds informatie uit te wisselen over de uitdagingen van de verschillende crisiscentra,
 • de bestaande expertise en ervaringen te delen,
 • elkaar te ondersteunen bij de uitvoering van gemeenschappelijke oplossingen op nationaal niveau.