Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Internationale projecten

europese vlag
Om de internationale dimensie van zijn projecten te ontwikkelen, is het Nationaal Crisiscentrum betrokken bij verschillende internationale projecten. 
Dankzij deze projecten kan het Nationaal Crisiscentrum zijn expertise op verschillende gebieden ontwikkelen, leren van de perspectieven van verschillende Europese en internationale partners en bijdragen aan de ontwikkeling van goede praktijken op het gebied van crisisbeheer en noodplanning op internationaal niveau.  

De internationale projecten die momenteel lopen of onlangs zijn afgerond zijn Bullseye, RiskPACC, Marhetak en Shotpros.  

Bullseye 

EU logo

Het Bullseye-project heeft tot doel de kennis en het reactievermogen van eerstehulpverleners bij een aanval met biologische of chemische agentia te verbeteren. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie en gecoördineerd door België vanuit het Nationaal Crisiscentrum. Het project brengt 8 partners uit 5 Europese lidstaten samen. Zij werken aan de harmonisatie van CBRNe-procedures en aan oefeningen om deze procedures toe te passen. Verder werken ze ook aan een betere opleiding voor speurhonden via de ontwikkeling van hun opleidingscentrum.  

Meer info op: https://www.bullseyeproject.eu/

RiskPacc 

EU logo

RiskPACC is een Europees onderzoeksproject over risicoperceptie en het vergroten van de weerbaarheid van burgers. Het project vindt zijn oorsprong in de observatie dat er een kloof bestaat tussen de risicoperceptie van burgers en die van de civiele beschermingsinstanties enerzijds en tussen de risicoperceptie van burgers en hun reacties op deze risico's anderzijds. RiskPACC wil deze kloof overbruggen door middel van een co-creatiebenadering met als doel de interactie tussen burgers en civiele beschermingsinstanties te vergemakkelijken, hun respectievelijke behoeften vast te stellen en goede praktijken en potentiële technologische oplossingen te ontwikkelen. Het NCCN is één van de zeven casestudypartners binnen dit project met het lessenpakket BE-Ready. Het RiskPACC-project ging in september 2021 van start, wordt gefinancierd door de Europese Unie en bestaat uit een consortium van 20 partners.  

Meer info op: https://www.riskpacc.eu/

Marhetak 

logo Marhetak

Marhetak is een project van de drie landen van de Euregio Maas-Rijn (EMR), gefinancierd door de Europese Unie via Interreg Euregio Meuse-Rhine. Het doel van het project is om de samenwerking tussen de hulpdiensten in deze regio in geval van crisis te versterken. Het werd gelanceerd in 2022, na de evaluatie van het crisisbeheer van de overstromingen van 2021, die de drie landen hebben getroffen. Het Nationaal Crisiscentrum is sterk betrokken bij dit project en zal eraan bijdragen, met name door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk instrument voor crisisbeheer voor de belanghebbenden van de gehele EMR. Dankzij Marhetak heeft het Nationaal Crisiscentrum zijn samenwerkingsverbanden met de grensoverschrijdende partners, waaronder de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, EMRIC, Wallonië en Waterschap Limburg, verder kunnen versterken.

Meer info op: https://marhetak.info/nl/

Shotpros 

EU logo

Het door de Europese Unie gefinancierde project Shotpros ging in 2019 van start en eindigde op 13 september 2022. Het project resulteerde in de ontwikkeling van een virtual reality trainingstool en curriculum om politieagenten beter te trainen. De tool traint in het nemen van de juiste beslissingen en acties wanneer ze geconfronteerd worden met een stressvolle en risicovolle operationele situatie. Er waren 13 partners bij betrokken, waaronder België, vertegenwoordigd door het NCCN. Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, woonde de slotconferentie van het project bij. Ze kreeg de gelegenheid de tool te testen en was lovend over de prestaties.

Meer info op: https://shotpros.eu/