Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

23/10/2020 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken